Mobigo 4.9.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver att man behöver ha Windows Vista eller högre på sina klienter för att utskrifter ska fungera.

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med konsult hos Erisma.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner

Tillgänglig: 2014-06-16

Nyheter
  • Skapade tider/material synliga i uppdragsloggen – När tider och/eller material läggs till i ett uppdrag är det nu synligt i uppdragsloggen i Mobigo Desktop.
  • Utökat språkstöd – Utökat stöd för flera språk, med hjälp av språkpaket. Vänligen kontakta Erisma för ytterligare information.
Buggfixar
  • Fler tecken i checklistpunkter i Desktop – Fixade en bugg som begränsade antalet tecken i en punkt i checklistan till 25 tecken när de skrevs in i Mobigo Desktop, men du kunde lägga till fler tecken i Mobigo Mobile.
  • Valuta Euro tillämpas nu i projektrapporter – Fixade en bugg som orsakade att valutan euron inte tillämpades i projektrapporter när valutan ändrades till euro i systeminställningar.
  • Avarkivering av flera produkter – Fixade en bugg som gjorde det omöjligt att avarkivera flera produkter på en gång.
  • Fria fält på orderrader – Fixade en bugg som orsakar uppgifter i fria fält på orderrader tas bort eller flyttas till ett annat fält när det sparas.
  • Kolumnen “Avslutat” visar nu rätt datum – Fixade en bugg som gjorde att kolumnen “Avslutat” i uppdragsvyn visade dagen efter senaste tidradens stopptid.