Mobigo 4.8.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver att man behöver ha Windows Vista eller högre på sina klienter för att utskrifter ska fungera.

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med konsult hos Erisma.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderings instruktioner

Tillgänglig: 2014-05-16

Nyheter
 • SMTP-Autentisering – Nyhet som gör att man kan välja ifall ens SMTP-Autentisering kör SSL eller ej.
 • Ny uppdragsmall på redan genererat avtal – Nyhet som gör att man får ett felmeddelande ifall man försöker lägga till en uppdragsmall på ett avtal som redan är genererat.
 • Utskrift av Ej tillämpbara kontrollpunkter – Nyhet som gör att utskrift av Ej Tillämpbara Kontrollpunkter skrivs ut med “—“.
Buggfixar
 • Utskrift av många uppdrag – Åtgärdat bugg som gjorde att ifall man skrev ut fler än 100 uppdrag så stod det ändå att man valt att skriva ut 1-100 uppdrag.
 • Avrundning tider – Åtgärdat bugg som gjorde att ifall man öppnar en tidspost som avrundats så är =-tecknet urkryssat.
 • Uppdragshistorik på kund – Åtgärdat bugg som gjorde att man inte kunde välja bort uppdrag när man tittar på historik på en kund.
 • Extrafält på avtal/projekt – Åtgärdat bugg som gjorde att extrafält av typen Alternativ ej sparades på avtal/projekt.
 • Notering på order – Åtgärdat bugg som gjorde att notering på order ej fick automatiskt radbryt när man skrev en lång text.
 • Ta bort felaktiga checklistor – Åtgärdat bugg som gjorde att man ej kunde ta bort felaktiga checklistor
 • Ta bort tid kopplad till körjournal – Åtgärdat bugg som gjorde att man ej kunde ta bort en tidspost som var kopplad till en körjournalspost.
 • Ångra artikel på tidtyp – Åtgärdat bugg som gjorde att Mobigo kraschade ifall man försökte ångra artikel på tidtyp.
 • Ej väljer utskriftsmall – Åtgärdat bugg som gjorde att Mobigo hängde sig ifall du försökte skriva ut en rapport utan att välja mall.
 • EDI inläsning till uppdrag med samma uppdragsnr (t.ex. klonat uppdrag) – Åtgärdat att man numera kan välja in vilket uppdrag man ska importera till ifall båda uppdragen har samma uppdragsnr.