Mobigo 4.6.4

OBS! Denna uppgraderingen kräver att man behöver ha Windows Vista eller högre på sina klienter för att utskrifter ska fungera.

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med konsult hos Erisma.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderings instruktioner

Tillgänglig: 2013-10-23

Buggfixar
  • Skriva ut servicerapport med bifogade dokument – Fixat bugg som skrev ut alla servicerapporter först och sedan de bifogade dokumenten när man valde att skriva ut flera uppdrag samtidigt. Nu kommer kommer de bifogade rapporterna ut tillsammans med rätt Servicerapport.
  • Förhandsgranska flera uppdrag – Fixat bugg som gjorde att ifall du valde att skriva ut flera uppdrag och valde att förhandsgranska dessa så kom ändå bara första uppdraget med.
  • Bifogade dokument – Fixat bugg som skrev Embedded Document istället för Bifogat när man skulle lägga till nytt dokument.
  • Uppräkning på uppdragsmall – Fixat bugg som räknade upp felaktigt datum när man skulle generera ut uppdrag var 12’e (t.ex.) månad.
  • Enheter vid nyinstallation – Fixat bugg som ej satte standard enheter för tider/artiklar vid nyinstallation.
  • Visa dokument i kolumn på objekt – Fixat bugg som ej visade att det fanns dokument på ett objekt ifall du valt att se dokument-kolumnen på den övre objektsnivån.
  • Visma felmeddelande – Lagt tillbaka så att uppdateringen stannar och man får ett felmeddelande ifall något går fel vi import/export.
  • Visma uppdatera kategori – Fixat bugg som gjorde att ifall man exporterade kunder utan kategori så fick man inget felmeddelande utan kategorin skrevs över från Visma istället.