Mobigo 4.6.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver att man behöver ha Windows Vista eller högre på sina klienter för att utskrifter ska fungera.

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med konsult hos Erisma.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderings instruktioner

Tillgänglig: 2013-06-10

Nyheter
 • Zomma in utskrift – Det är tillagt att man under utskriftinställningar kan välja vilken zoom-nivå utskriften ska använda. T.ex. kan man få till att utskriften får plats på en sida.
 • Ta bort flera dokument – Numera kan man markera flera dokument och välja att ta bort allihopa.
 • Välja sektions rubrik på checklista – När man har kontrollpunkter i lista visas idag de tre första punkterna i rubrik-raden. Numera kan man i Desktop ställa in vilka punkter som ska visas i den raden, och vilken bredd de ska ha. Bredden anges i procent, och får inte överstiga 100.
 • Bifoga flera dokument – Man kan numera bifoga flera dokument samtidigt inne på uppdrag/kunder/objekt.
 • Sortering kolumner – Numera sätts sorteringen på kolumner till fallande när du klickar på dem.
 • Liggande/Stående utskrift – Numera kan du under utskriftsinställningar välja mellan liggande och fallande utskrift.
 • Generera markerade avtal – Numera kan du markera enbart de avtal du vill generera. Man behöver inte längre välja mellan ett eller alla.
 • PDF-utskrift – Numera kan man välja antingen att skapa PDF (då får man möjlighet att välja var den ska skapas samt vad den ska heta) eller direkt utskrift.
Buggfixar
 • Felmeddelande i avtalsmodulen – Fixat bugg som gav ett felmeddelande när man genererade avtal med uppdrag som skulle utföras den siste i en månad och dessutom sträcker sig över en månad.
 • Borttagning av snabbvalslista – Fixat bugg som gav felmeddelande när man använde sig av en checklista med en snabbvalslista som blivit borttagen.
 • Gamla datumformat på extrafält – Fixat problem med gamla datumformat på extrafält. Ersatta med nya.
 • Export av checklista – Fixat bugg som gav felmeddelande vid export av checklista.
 • Avtalsrapport på engelske – Fixat bugg som visade vissa text på engelska i Avtalsrapporten.
 • Resurskolumner – Fixat bugg som gjorde att man inte kunde välja kolumner för Resurser under systeminställningar.
 • Klockslag i kalender – Gjort ändring så att man bara kan välja heltimme under inställningar för klockslag i kalender. Ändringarna görs under Systeminställningar.