Mobigo 4.5.1

OBS! Denna uppgraderingen kräver att man behöver ha Windows Vista eller högre på sina klienter för att utskrifter ska fungera.

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med konsult hos Erisma.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderings instruktioner

Tillgänglig: 2013-05-06

Buggfixar
 • Projektnamn i lista – Fixat att man nu ser Projektnr/namn enligt formatet även i uppdragslistan.
 • Felmeddelande, Kyla – Felmeddelande som man fick när man valde att skapa ny Att göra för att uppdatera avtal.
 • Borttagning av kopierade dokuemnt – Bugg som gjorde att när du tog bort ett kopierat bifogat/länkat dokument så försvann även originalet.
 • Ändra uppdragsnr – Bugg som gjorde att man kunde ändra uppdragsnr även ifall man ej har rättighet att redigera det uppdraget.
 • Inställningsrutan på Körjournalutskrift – Inställningsrutan för Tidrapportutskriften kom med på utskriften.
 • Urvalsfråga på engelska – Urvalsfrågan ‘Tillhör Avtal’ stod på engelska. Står nu på svenska.
 • Leverantör på orderrad – Ifall en leverantör är vald på en order sätts den ej med automatik på orderraden. Nu gör den det.
 • Ta bort dokument – Fixat bugg som gjorde att man ej kunde ta bort dokument på dokumentfliken.
 • Gruppkoppling artiklar – Fixat bugg som gjorde att ifall du tog bort en artikel togs ej koppling till dess grupp bort.
 • Uppdragsnr på Köldmediumtransaktioner – Fixat bugg som ej satte koppling mellan uppdrag och köldmediumtransaktioner.
 • Ta bort en Att Göra – Fixat bugg som satte ett engelskt meddelande när du försökte ta bort en Att Göra i kalendern.
 • Inställningar på kolumner sparas ej – Fixat bugg som gjorde att ifall du bytar plats på två kolumner i lista och sedan öppnar Systeminställningar och stänger igen, så försvinner dessa inställngar.
 • Felmeddelande Körjournalrapport – Fixat bugg som gjorde att man fick felmeddelande i rapporten ifall man saknar enhet.
 • Sortering på Tidfliken – Fixat bugg som gjorde att när man valde att sortera på tidtyp på Tidfliken så sorterade den på id och inte på namn.
 • Skriva ut borttaget uppdrag – Fixat bugg som gav felmeddelande när man försökte skriva ut ett uppdrag som någon redan tagit bort.
 • Tappar behörigheter på order vid uppgradering – Fixat bugg som gjorde att man tappade behörigheter på order vid uppgradering av Mobigo
 • Fel inställningar i Objektsvyn – Fixat bugg som visar fel Objektsnivå när man högerklickar i lista och väljer att Ändra kolumner.
 • Stortering Tidfliken – Fixat bugg som sorterade fel ifall man valde att sortera på ‘Tillhör’
 • Val av nytt objekt – Fixat bugg som gjorde när du stod på Objektsfliken och valde att högerklicka på anläggning och skapa nytt aggregat så fanns det alternativet med två gånger. Nu finns det med en gång per objektsnivå.
 • Felmeddelande utskrift av Objektsrapport – Fixat bugg som gav felmeddelande vid utsrkift av objektsrapporten.
 • Välj objekt på extrafält – Fixat bugg som gjorde att när du valde objekt på extrafält på order så syntes ej objekten i snabbvalslistan
 • Arkiverade användare visas i NU-plugin – Fixat bugg som visade arkiverade användare i NU-pluginen ‘Statistik’.