Mobigo 4.5.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver att man behöver ha Windows Vista eller högre på sina klienter för att utskrifter ska fungera.

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med konsult hos Erisma.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderings instruktioner

Tillgänglig: 2013-04-03

Nyheter
 • Justering funktionalitet avtalsgenerering – Numera kan man ställa in under systeminställningar ifall man vill att ‘Nästa tillfälle’ på uppdragsmallarna ska utgå ifrån när det föregående uppdraget klarmarkerades eller när det planerades.
 • Maila iväg bifogade dokument – Det går numera att välja ‘Skicka till E-postmottagade (pdf med bifogade dokument)’ när man vill maila iväg t.ex. en servicerapport.
 • Bifoga bilder i en checklist – Numera kan man bifoga bilder i en checklista.
 • Behörighet på flikar i Mobigo Mobile – Numera kan man sätta behörighet på vilka flikar man ska ha behörighet till i Mobigo Mobile. Man hittar inställningen här: Inställningar > Systeminställningar > Avancerat > Behörighet > Mobila Flikar
 • Sortera ordning på utskrift – Numera kan man sortera en standardrapport i utskriftsfönstret innan man skriver ut den.
 • Tidlista från tidfliken – Lagt till en standardrapport där man kan markera tider under tidfliken och välja att skriva ut dessa.
Buggfixar
 • Mål/Nyckeltal – Fixat så att loggningen fungerar korrekt.
 • Avrundning vid export till Visma – Fixat taggar som man kan välja under Export-inställningarna. Dessa taggar (t.ex. ‘Material.InPrice_Rounded’) avrundar priset så det kan läsas in till Visma
 • Går ej att massarkiver – Fixat så att man kan markera flera uppdrag, högerklicka och välja arkivera
 • Bifoga filer, felmeddelande – Fixat så att felmeddelandet är mer tydligt för användaren
 • Urvalsfråga i kalendern – Tog tidigare ej med parameteralternativ. Fixat så att den gör det.
 • Felmeddelande vid öppnande av borttaget uppdrag – Fixat sbugg som gjorde att man fick felmeddelande när man försökte öppna ett uppdrag spm var borttaget av annan användare.
 • Behörighet, redigera arkiverat uppdrag – Fixat så att man numera kan redigera arkiverat uppdrag ifall man har ikryssat funktion ‘Uppdrag, Administrera’ under behörigheter.
 • Summering Servicerapport – Fixat bugg som summerade fel på Servicerapporterna
 • Krasch vid utskrift av kyla – Fixat bugg som kraschade Mobigo när man markerade en transaktion och valde att skriva ut den.