Mobigo 4.4.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver att man behöver ha Windows Vista eller högre på sina klienter för att utskrifter ska fungera.

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med konsult hos Erisma.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderings instruktioner

Tillgänglig: 2013-01-24

Nyheter
  • Avtalsgenerering på automatik – Lagt till att man nu kan välja att sätta avtalsgenerering som ett automatiskt modulanrop, detta för att automatiskt kunna generera ut uppdrag.
  • Checklistpunkt Signering – Lag till checklistpunktstypen signering. Fungerar precis som på uppdrag.
  • Tid som tillhör uppdrag – Lagt till så man kan se vilket uppdrag tiden tillhör i tidlistan.
  • Uppdragsnummer på nytt uppdrag – Lagt till så uppdragsnumret syns uppe i ramen när man skapat nytt uppdrag och inte bara efter det är sparat och öppnat igen.
  • Projekt i Visma – Lagt till möjlighet att sortera ut aktiva projekt från Visma.
  • TG i Uppdrag/Projektkalkyl – Lagt till Täckningsgrad (TG) i Uppdrags/Projektkalkylerna
Buggfixar
  • Avtal – fel vid datum som ej finns – Fixat bugg som gjorde att när man försökte generera ett uppdrag som t.ex. ska utföras den 29 feb vilket inte finns varje år.
  • Avtal – klona uppdrag – Fixat bugg som gav felmeddelande när man försökte klona ett avtalsgenererat uppdrag.
  • Tidtyper -grupper – Fixat bugg som gjorde att man inte kunde lägga till ny grupp baserat på tidtyper.
  • Larmsignaler – sortering – Fixat bugg som gjorde att man inte kunde sortera larmsignaler under systeminställningar