Mobigo 4.3.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver att man behöver ha Windows Vista eller högre på sina klienter för att utskrifter ska fungera.

För att få hjälp med dena uppgradering, vänligen ta kontakt med konsult hos Erisma.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderings instruktioner

Tillgänglig: 2013-01-01

Nyheter

 • Skapa uppdrag/order från kund/objekt – Lagt in möjlighet att välja att skapa ett uppdrag/order direkt från kund/objekt-korten/listan.
 • Checklistpunkt Foto – Ny checklistpunkttyp är inlagd för att kunna bifiga foton i en checklista
 • Uppdragskalkyl – Lagt till Total Kostnad, Total intäkt samt antal timmar./li>
 • Attestera flera tider samtidigt – Lagt in möjligheten att attestera flera tider samtidigt.
 • Lägga till flera dokument samtidigt (dokumentfliken) – Lagt till möjligheten att lägga till flera dokument samtidgt på dokumentfliken.
 • Möjlighet att sortera extrafält – Lagt till möjligheten att sortera ordningen på extrafält under systeminställningar.
 • Bifogade dokument vid utskrift – Lagt till så man även ser bifogade dokument vid förhandsgranskning/PDFning och inte bara vid faktisk utskrift.

Buggfixar

 • Mål & Nyckeltal – Fixat bugg som visar felaktig färg.
 • Tidpris ändras på arkiverat uppdrag – Fixat bugg som bytte pris på tidrad ifall du öppnar den tidraden och dens prislista har bytt pris.
 • Behörighet på rapporter – Fixat bugg som gjorde att användare utan behörighet att skriva ut rapport fortfarande kunde se den i förhandsgranskningen.
 • Servicerapport bryter fel – Fixat bugg som bröt fel för utskriften av servicerapporten ifall man hade för många materialrader.
 • Edi-import ändrar status på uppdrag – Fixat bugg som gjorde att statusen på uppdrag sattes till planerad oavsett tidigare status.
 • Förhandsgranskning – felmeddelande – Fixat bugg som gjorde att man fick felmeddelande när man valde att se förhandsgranskning av ett dokument inne på ett uppdrag.
 • Avändarnamn/Kontaktperson bugg – Fixat bugg som gjorde att du t.ex. inte kunde ändra en bokstav från versal till gemen i ett användarnamn utan att få felmeddelande.
 • Mål & Nyckeltal behörighet – Fixat bugg som tog bort behörigheten ifall man bytte namn på Mål & Nyckeltalet.
 • Kontaktperson på order – Fixat bugg som gjorde att det kom upp en kontaktperson (ifall man valt in kund) på order även ifall de inte har en huvudkontaktperson.
 • Utskrift bifogade filer – Fixat bugg som gjorde att man inte kunde skriva ut bifogade filer även ifall man kryssat i rutan för det.
 • Val av anläggning – Fixat bugg som gjorde att man fick upp alla anläggningar i systemet och inte bara dem som ligger under den kund man valt.
 • Namn på extrafält – Fixat bugg som gjorde att man kunde ha två extrafält med samma namn.
 • Rabatt på order bekräftelse – Fixat bugg som inte skrev ut rabatten för en orderrad på en orderbekräftelse.
 • Ändra i snabbvalslistor på uppdrag – Bugg som gjorde att man inte fick ändra i snabbvalslistor på uppdrag även ifall man hade behörighet.
 • Status på importerad/exporterade kunder/artiklar m.m. – Fixat bugg som satte fel status.
 • Kontaktperson uppdateras ej i Visma – Fixat bugg som ej ändrade kontaperson i Visma vid koppling av kunder.
 • Edi-inläsning, pris på artikel – Fixat bugg som satte pris i á-pris på material raden oavsett ifall prislistan hade påslag eller ej.