Mobigo 4.11.0

OBS! Denna uppgraderingen kräver att man behöver ha Windows Vista eller högre på sina klienter för att utskrifter ska fungera.

För att få hjälp med denna uppgradering, vänligen ta kontakt med konsult hos Erisma.
Vill man göra uppgraderingen själv, vänligen se Uppgraderingsinstruktioner

Tillgänglig: 2015-03-09

Nyheter
  • Stöd för taggar i mobila vyer – Taggar går nu att använda i parametrar för SQL-anrop.
Buggfixar
  • Installation av kartmodulen – Fixade en bugg som gjorde att kartmodulen inte kunde installeras på en nyinstallation av Mobigo.
  • Uppdragsstatus, flera användare – Fixade en bugg som kunde orsaka ett fel om man klickade på en tom rad.
  • Obligatoriskt fält, Tid – Fixade en bugg som kunde orsaka ett felmeddelande om man har aktiverat obligatorisk tid på uppdrag.
  • Dokument på Dokumentfliken – Fixade en bugg som gjorde att raderade dokument fanns kvar i trädvyn.
  • Logg för arkiverat uppdrag – Fixade en bugg som gjorde att ett uppdrag kunde arkiveras utan att det loggades.
  • EDI import – Korrigerat till max två decimaler för pris på materialrader importerade via EDI.