Mobigo Mobile 6.0.0

Obs! Från och med version 6.0.0 av Mobigo så följer Mobigo Mobile versionsnumret på Mobigo. För att se versionshistoriken på Mobigo Mobile så tittar du på rubriken Mobigo Mobile på denna sidan