Mobigo Mobile 3.3.3

Obs! Denna version av Mobigo Mobile kräver Mobigo Desktop 5.2.0 eller senare

Här nedan hittar ni versionshistoriken för Mobigo Mobile.

Installation/Uppdatering av Mobigo Mobile

För att installera/uppdatera Mobigo Mobile på eran server se:
Installation/uppdatering av Mobigo Mobile på webbserver
Uppdatera till Mobigo 5.0 / Mobigo Mobile 3.0

OBS! Se till att alla användare är online när ni uppdaterar till denna version.
Tillgänglig: 2016-04-05

Buggfixar:
  • Fältlängd – Åtgärdat problem med att mycket text i vissa fält inte gick att spara
  • Checklistor – Åtgärdat problem med checklistor som inte fungerade när man helt saknade täckning
  • Checklistor – Kontrollpunkter i lista – Åtgärdat problem med att kontrollpunkter i lista under vissa omständigheter tog lång tid att spara
  • Körjournal – Åtgärdat problem med att poster i körjournalen under vissa omständigheter inte sparades
  • Valuta – Om fältet för valuta var tomt i systeminställningar kunde poster med valuta i inte öppnas i Mobigo Mobile