Mobigo Mobile 3.2.4

Obs! Denna version av Mobigo Mobile kräver Mobigo Desktop 5.1.5

OBS! Se till att alla användare är som arbetar offline har synkat sina enheter online innan ni uppdaterar till denna version.
Tillgänglig: 2015-12-07

Buggfixar:
  • N/A i vissa fält – Under vissa omständigheter visade vissa fält N/A trots att de innehöll värde