Mobigo Mobile 3.2.3

Obs! Denna version av Mobigo Mobile kräver Mobigo Desktop 5.1.5

OBS! Se till att alla användare är som arbetar offline har synkat sina enheter online innan ni uppdaterar till denna version.
Tillgänglig: 2015-12-07

Buggfixar:
  • Ej tillämpara punker i checklistor – Med vissa språkinställningar fungerade det inte att sätta fält till “ej tillämpbar”
  • Extrafält på objekt – Under vissa omständigheter försvann redigeringsmöjligheten på extrafält på objekt