Mobigo Mobile 3.2.1

Obs! Denna version av Mobigo Mobile kräver Mobigo Desktop 5.1.5

OBS! Se till att alla användare är som arbetar offline har synkat sina enheter online innan ni uppdaterar till denna version.
Tillgänglig: 2015-12-01

Buggfixar:
  • Ej tillämpara punker i checklistor – Under vissa omständigheter fungerade det inte att sätta fält till “ej tillämpbar”
  • Spara-knappen på checklistor – Under vissa omständigheter laddades inte checklistorna korrekt efter att man tryckt på spara-knappen
  • Extrafält på objekt – Under vissa omständigheter försvann redigeringsmöjligheten på extrafält på objekt