Mobigo Mobile 2.0.0

Obs! Denna version av Mobigo Mobile kräver Mobigo Desktop 4.11.0

Obs! Denna version av Mobigo Mobile har förhöjda systemkrav om man vill kunna köra offline. Kräver iOS 5 eller högre. Kräver Android 4.2 eller högre, alternativt en installation av Google Chrome (systemkrav klient). Detta gör att du tillsvidare behöver kontakta Erisma för att aktivera denna uppdateringen på din licens.

Här nedan hittar ni versionshistoriken för Mobigo Mobile.

Installation/Uppdatering av Mobigo Mobile

För att installera/uppdatera Mobigo Mobile på eran server se: Installation/uppdatering av Mobigo Mobile på webbserver

OBS! Se till att alla användare är online när ni uppdaterar till denna version.
Tillgänglig: 2015-03-09

Nyheter:
 • Nytt offlineläge – Ny lagringsteknik är nu implementerad i handenheterna. Användaren bestämmer nu själv vilken information som skall finnas med i offlineläget genom att markera vilka uppdrag som är aktuella.
 • Streckkodsfunktionalitet i Mobigo Mobile (Android) – Med rätt utrustning går det nu att läsa av streckkoder i Mobigo Mobile.
Buggfixar:
 • Datum och text saknas i offlineläge  – Åtgärdat bugg som gjorde att datum och text inte visades ordentligt på historikposter i offlineläge.
 • Sökning på uppdrag från topmenyn visar fel status  Åtgärdat bugg som visade felaktiga statusikoner på fleranvändaruppdrag när man söker via topmenyn.
 • Sökfält på kund och objekt fungerar inte – Åtgärdat en bugg som gjorde att man inte kunde söka bland kunder och objekt i offlineläge när man har kontakt med servern.
 • Ingen varning om att man lämnar inmatningsfält via avbrytknappen – Åtgärdat en bugg där vissa androidenheter inte genererade ett varningsmeddelande om man lämnade ett inmatningsfält genom att trycka avbryt.
 • Åtgärdstext uppdateras inte i Uppdragsvyn – Åtgärdat en bugg som gjorde att  uppdragsöversikten inte uppdaterades med den senaste inmatade informationen i offlineläge.
 • Alternativet “Choose Product” saknar översättning – Åtgärdat en språkrelaterad bugg.
 • Problem med bakåtknappen i flygplansläge – Åtgärdat en bugg som gjorde att man inte kunde backa ordentligt i flygplansläge.
 • Vägbeskrivning fungerar inte på iOS – Ordnat så att det går att använda vägbeskrivningen i iOS enheter, men det kräver installation av Google Maps ifrån App Store, alternativ Google Chrome.
 • Artikel läggs inte till på första försöket under material – Åtgärdat en bugg där man i undantagsfall inte kunde välja artikel ordentligt vid materialrapportering.
 • Felnavigering ifrån checklista – Åtgärdat en bugg som navigerar tillbaka till huvudmenyn om man växlar mellan online/offline läge inne på checklista.
 • Vissa event fungerar ej i MM – Åtgärdat en bugg där event inte fungerade i MM.
 • Belopp syns på order trots att behörigheten “se priser” är urbockad – Åtgärdat en bugg där priser syntes på order trots att användaren inte har behörigheter till dessa.
 • Tidposter skapade i offline får inte korrekt avrundning enligt systeminställningarna – Åtgärdat en bugg där tidposter som registrerats i offline alltid skapades med exakta minuter.
 • Välja från tomt snabbval – Åtgärdat en bugg där man fick upp menyn “Välj från snabbval” även om man inte hade några tillgängliga val.
 • Skapa dokument i offlineläge – Åtgärdat en bugg där man i vissa fall inte kunde skapa nya dokument i offlineläget.
 • Svårt att bläddra bland månader i datumväljaren på vissa Andriodenheter – Åtgärdat en bugg som orsakats av jQuery UI datepicker.
 • Attentions fungerar inte i offlineläge – Åtgärdat en bugg där viktiga meddelanden man skapar med hjälp av utropstecken inte fick ett eget popup fönster i offlineläge.
 • Förbud att redigera attesterade uppdrag dyker upp två gånger – Åtgärdat en bugg där ett meddelande om redigeringsförbud dök upp två gånger.
 • Valutakod visas dubbelt. – Åtgärdat en bugg där exempelvis “kr” visades två gånger efter priset på en artikel.