Mobigo Mobile 1.9.0

Obs! Denna version av Mobigo Mobile kräver Mobigo Desktop 4.6.0

Här nedan hittar ni versionshistoriken för Mobigo Mobile.

Installation/Uppdatering av Mobigo Mobile

För att installera/uppdatera Mobigo Mobile på eran server se: Installation/uppdatering av Mobigo Mobile på webbserver

OBS! Se till att alla användare är online när ni uppdaterar till denna version.
Tillgänglig: 2013-06-10

Nyheter:
 • Gömma kontrollpunkter – Möjlighet att kunna gömma underpunkter ifall inte deras huvudpunkt är ifylld i en checklista.
 • Webblänk – Du kan numera länka till en hemsida i Mobigo Desktop och öppna dessa i Mobigo Mobile.
 • Öka antal i snabbvalslista – I snabbvalslista (parameteralternativ) för mobilvy kan man numera lista 100 st poster istället för 50 st som tidigare.
 • Spara inställningar – Numera sparas inställningarna på användaren istället för på enheten
 • Ändra ordning på kontrollpunkter – Numera kan man ändra ordning på kontrollpunkter i sektioner av typen ‘Kontrollpunkter i lista’
 • Fler genvägar – Lagt till följande genvägar från topmenyn:
  Globala genvägar:
  Tidrapport
  Veckorapport
  Genvägar på uppdragsöversikten:
  Gå till kund
  Gå till objekt1/objekt2/objekt3/objekt4
  Genvägar på orderöversikten:
  Gå till kund
  Gå till leverantör
 • Uppdragsnr på Att Göra – Numera kan man se uppdragsnr på Att Göror samt navigera direkt till det aktuella uppdraget.
 • Logga när uppdrag påbörjas – Numera loggas det i uppdragsloggen när en användare påbörjat uppdraget.
 • Format för checklistpunkt ‘Välj Objekt’ – Numera kan man använda taggar för att ange formatet för checklistpunkten ‘Välj Objekt’. Detta görs av systemadmin under Systeminställningar.
 • I checklista, komma direkt till kontrollpunkter – Ifall checklistan ej har något valt under ‘Tillhör’ kommer man direkt till kontrollpunkterna.
Buggfixar:
 • Sortering på Mobilvy – Sorteringen på den Mobila vyn ‘Aktuella uppdrag, nyast först’ sorterade efter planerat datum. Numera sorterar den även efter ‘Registrerat Datum’.
 • Standard tidtyp – Fixat bugg som gjorde att man inte kunde välja bort standard tidtyp.
 • Klarmarkera multiuseruppdrag med ej klarmarkerade checklistor – Numera fungerar det enligt nedan:
  1. Användare får inte klarmarkera uppdrag där det finns ej klarmarkerade checklistor där de står som utförare.
  2. Den sista användaren på ett multiuser-uppdrag får inte klarmarkera uppdraget om det finns några ej klarmarkerade checklistor.
 • Val av objekt på uppdrag – Fixat bugg som gjorde att när man valde in t.ex. Objektnivå3 så auto-populerade inte de över objektsnivåerna. Nu fungerar det likadant som i desktop.
 • Datum på körjorunal – Fixat bugg som gjorde att Körjournalsdatum blev 1-01-01 när man skapade ny post.
 • Felmeddelande vid skapande av ny checklista – Fixat bugg som gav ett felmeddelande när man skapade checklista med objektförteckning på Anläggningar.
 • Redigera artikel – Fixat bugg som gjorde att Artikelnamn och nummer ibland tömdes när man valde att redigera artikeln.