Mobigo Mobile 1.2 – 1.5

v1.5 R4

OBS! Se till att alla användare är online när ni uppdaterar till denna version.
Tillgänglig: 2012-10-23

Nyheter:
 • Gjort det möjligt att söka i order-listan.
 • Ändrat så att när man väljer start- och stop-datum, så autokorrigeras de inte för att se till att stop-datum är efter start-datum. Man får istället en varning ifall man trycker OK och start-datumet är efter stop-datumet.
 • Ändrat så att PicUp inte behövs för iOS 6, använder istället den inbyggda filuppladdaren i Safari.
Buggfixar:
 • Fixat bugg som gjorde att man inte kunde använda sök-sidan

v1.5 R3

OBS! Se till att alla användare är online när ni uppdaterar till denna version.
Tillgänglig: 2012-09-19

Nyheter:
 • Lagt in en extra scrollbar för att göra sidor som är längre än fem gånger höjden på skärmen enklare att scrolla. Scrollbaren visas när man scrollat som vanligt.
 • Lagt till Att göra-fliken på uppdrag, order och på huvudmenyn.
 • Lagt till möjlighet att sätta igång en stämpelklocka via huvudmenyn. Stämpelklockan stoppas sen när man är klar, och en tidpost skapas på det.
 • Ändrat så att man i datum-väljare kan välja månad och år från en lista istället för att behöva gå månad för månad.
 • Gjort så att NU-pluginen visar användarnas senaste aktivitet i Mobigo Mobile.
 • Fixat så att ens egen status-symbol visas i status-listan för flerutföraruppdrag.
Buggfixar:
 • Fixat fel som gjorde att objekt från uppdrag inte sattes automatiskt på checklistor ifall uppdraget saknade kund.
 • Fixat fel som gjorde att listpunkter som fyllts i i Desktop på checklistor inte följde med ut i Mobigo Mobile.
 • Fixat fel som gjorde att priset på material kunde sättas till 0 ifall artikelns pris var 0

v1.5 R2

OBS! Se till att alla användare är online när ni uppdaterar till denna version.
Tillgänglig: 2012-07-11

Nyheter:
 • Ändrat så att ifall man har 1 minuts avrundning så kan man skriva in timmar och minuter fritt istället för att behöva välja i lista.
 • Ändrat så att ifall man trycker på Avbryt i ett formulär när man redigerat i det, så får man en fråga ifall man verkligen vill avbryta.
Buggfixar:
 • Fixat fel som gjorde att ens standard-tidtyp alltid sattes i tidtypsfältet.
 • Fixat fel som gjorde att man ibland inte kunde ange ett annat artikel-namn på en material-rad än det artikel-namn som finns i artikel-registret.
 • Fixat fel som gjorde att Ladda mer-knappen inte alltid laddade posterna i rätt ordning.
 • Fixat fel som gjorde att sidan scrollade upp när man redigerade textrutor med flera rader i Firefox/Chrome på en PC.
 • Fixat fel som gjorde att man fick en varning om att ett uppdrag saknar signatur trots att uppdraget var signerat.
 • Fixat fel som gjorde att när man i Android 4 scrollade i snabbvalslistor så gick det inte att trycka på några av snabbvalen.
 • Fixat fel som gjorde att pris på tid-rader blev noll istället för tidtypens pris.
 • Fixat fel som gjorde att man kunde få ut arkiverade och klarmarkerade uppdrag vid synkronisering.

v1.5 R1

OBS! Se till att alla användare är online när ni uppdaterar till denna version. Detta eftersom det skett stora förändringar i funktionaliteten av Online/Offline
Tillgänglig: 2012-05-31

Nyheter:
 • Gjort så att ifall ett uppdrag är satt på Kö-användaren, så avmarkeras Kö-användaren direkt när man väljer en annan användare.
 • Gjort det möjligt att snabbt registrera flera material-rader på en gång via top-menyn.
 • Lagt till en sida för Inställningar där man kan ställa in standard-starttid, standard stop-tid och standard-antal på material.
 • Gjort så att ifall man trycker på Ladda fler, går in på t.ex. ett uppdrag från listan, och sen går tillbaka, så kommer den ihåg hur många poster som laddats sen tidigare.
 • Gjort så att NU-pluginen Senaste synkronisering visas rätt för Mobigo Mobile-användares synkronisering också.
 • Gjort så att NU-pluginen Mobigo Mobile visar vilka användare som just nu är offline.
 • Gjort så att Mobigo Mobile försöker skicka in ändringar i offline-läge i bakgrunden.
 • Gjort så att ifall man redigerar en text i Android och telefonen ringer, så försvinner inte texten längre.
 • Ändrat så att det bara är mobila vyer som är markerade som Online som syns.
 • Gjort så att ifall du är systemadministratör eller uppdragsadministratör så kan du välja vilken/vilka användare du vill se under Veckorapport.
 • Gjort så att ens senast använda resurs väljs automatiskt när man skapar ny körjournalspost.
 • Gjort så att Vägbeskrivning för objekt använder den positionering som kartmodulen hittat, ifall kartmodulen är installerad.
 • Gjort så att man kan ställa in under Inställningar att skicka sin position till kartmodulen, och vilken intervall. Kräver att Mobigo Mobile är igång för att position ska skickas.
 • Gjort så att man ser logg-fliken på uppdrag ifall man har behörighet att administrera uppdrag.
 • Gjort så att man ser logg-fliken på order ifall man har behörighet att administrera systeminställningar.
 • Gjort det möjligt att välja standard-tidtyp under Inställningar.
 • Gjort det möjligt att snabbredigera antal på material i material-listan.
 • Gjort det möjligt att bifoga bilder som en typ av checklistpunkt i checklistor.
 • Fixat så att ifall man har synkat, och applikationen är uppdaterad i enheten, och kommer till ett läge där man inte har täckning så kan man växla till offline-läge.
 • Gjort så att skapande/redigerande av tider/material på uppdrag lägger en post i uppdragsloggen, och även när checklistor klarmarkeras.
 • Gjort så att man kan ladda ner länkade dokument även i offline-läge.
 • Gjort att man får ett bättre felmeddelande ifall ett länkat dokument inte kan hämtas.
 • Ändrat så att programmet minns vad man valde i “Kom ihåg mig” på login-sidan.
Buggfixar:
 • Fixat fel som gjorde att bifogade dokument inte kunde öppnas i offline-läge.
 • Fixat fel som gjorde att man kunde redigera uppdragsnummer trots att uppdragsnummer-serien var låst.

v1.5 R0

OBS! Se till att alla användare är online när ni uppdaterar till denna version. Detta eftersom det skett stora förändringar i funktionaliteten av Online/Offline
Tillgänglig: 2012-02-22

Nyheter:
 • Ändrat så att det är skilt åt att synkronisera data och att växla mellan online och offline. Har man synkroniserat kan man snabbt växla läge, och man behöver inte längre ha täckning för att kunna gå offline.
 • Gjort så att vyinställningar sparas även om man loggar ut. Loggar man däremot in med en annan användare, så töms inställningarna.
 • Gjort så att man kan välja urvalsfråga när man ska välja användare.
 • Gjort så att arkiverade checklistor laddas ner i PDF-format när man öppnar dem.
 • Ändrat så att när man ska signera ett uppdrag eller en order så kommer man till en ny sida där det mobila formatet för signering syns överst. Det mobila formatet kan redigeras i *Mobigo Desktop så att den information man vill ha syns där.
 • Gjort så att snabbvalslistan Köldmedium fungerar på extrafält.
 • Gjort så att knapparna Spara och Avbryt ligger längst ner i fönstret oavsett hur man scrollar för de enheter som stödjer den typen av positionering av kontroller.
 • Lagt in koll som gör att man inte kan gå offline med en enhet som inte har stöd för all funktionalitet som krävs för offline.
 • Gjort så att titeln i webbläsaren uppdateras beroende på vilken sida du är på.
 • Gjort att det är mindre risk att problemet uppstår på iPhone med att man behöver trycka på ett fält flera gånger för att redigera det.
 • Gjort så att rubriken på fält blir kursiva efter att man redigerat fältet.
 • Gjort så att det är den mobila vy man valt i online-läge som bestämmer vilka uppdrag man ska få ut i offline, och i vilken ordning de kommer.
Buggfixar:
 • Fixat fel i hur åtgärdstexten hanterades för flerutföraruppdrag. Det fungerar nu som i Windows Mobile-klienten.
 • Fixat fel för att redigera antal på icke-summerbara tider som påverkade iPhone, iPad och Chrome.
 • Fixat fel som uppstod när man tömmer tidtyp på en tid.

v1.4 R0

Tillgänglig: 2012-01-25

Nyheter
 • Lagt till möjlighet att få vägbeskrivning till kund, objekt och uppdrag via Google Maps
 • Gjort så att man kan se övriga utförares åtgärdstext (men inte redigera) i fleranvändaruppdrag
 • Lagt till en meny-knapp på de flesta sidor där nu menyalternativ som Vägbeskrivning, Ta bort, etc nu ligger
 • Lagt till en knapp på uppdragsöversikten för uppdrag som ligger på Kö-användaren som gör att man kan sätta sig själv som utförare
 • Gjort så att man kan tömma leveransdatum på material
 • Gjort det möjligt att använda Mobila Vyer i uppdragslistan, Orderlistan
 • Förbättrat hur applikationen uppdateras i telefonen efter att en ny version lagts in på servern
 • Tagit bort de flesta longclick och gjort de valen tillgängliga via vanligt klick istället. Välj kund/artikel-fält etc har nu en knapp i sig för att komma direkt till välj-sidan
 • Gjort så att meddelande om varför man inte får redigera ett uppdrag även syns under tider-, material-, och dokument-listan på uppdrag
 • Gjort så att uppdragsfälten även syns i formuläret för att skapa nytt uppdrag
 • Lagt in så att man kan redigera de fria fälten på kontaktpersoner
Buggfixar
 • Fixat fel som inte satte leveransdatum på material till dagens datum i offline-läge
 • Fixat fel som gjorde att checkboxars värde på extrafält i offlineläge blev fel
 • Fixat fel som gjorde att alla numeriska fält (pris, rabatt, etc) fick 0 som värde i Chrome och Safari

v1.3 R1

Tillgänglig: 2012-01-04

Nyheter
 • Gjort så att man får ett meddelande högst upp i formulär varför posten är skrivskyddad
 • Ändrat så att man jobbar online med artikel-registret även i offline. Detta för att man ska kunna söka effektivt bland artiklar.
 • Ändrat så att kunder och objekt som finns på uppdrag prioriteras högst bland de som man får ut offline.
Buggfixar
 • Fixat fel som gjorde att man inte kunde skapa ett uppdrag på Kö-användaren.
 • Fixat fel som räknar om veckonummer till datum.

v1.3 R0

Tillgänglig: 2012-01-04

Nyheter:
 • Gjort så att behörigheterna för flikar i Desktop slår igenom i Mobigo Mobile. De flikar som saknas behörighet i Desktop, t.ex. Sök, syns oavsett.
 • Gjort så att man kan ladda upp filer på iPhone. Kräver att man har gratis-applikationen PicUp installerad
 • Gjort så att de fem första extrafälten på uppdrag syns i uppdragsöversikten
 • Förbättrat stödet för att scroll-positionen ska behållas när man backar tillbaka
 • Gjort stöd för meddelanden
 • Lagt in sök-ruta i uppdragslistan
 • Gjort så att man kan skapa och redigera checklistor i offline-läge
 • Lagt till historik-fliken på Kunder och Objekt i offline-läge (historiken hämtas dock online)

v1.2 R2

Tillgänglig: 2011-12-06

Nyheter:
 • När en ändring gjorts, så skapas det en logg-post om att ändringen är gjord. Syns i loggen på uppdraget i desktop-miljön.
 • Gjort så att man kan välja stigande eller fallande sortering.
 • Gjort så att man kan redigera både nummer och namn på artikel, och inte bara namn. Görs genom att man longclickar på artikel-fältet och väljer Redigera.
 • Gjort så att man kan välja från snabbvalslistan Köldmedium (Gäller enbart kunder med Kylmodulen).
 • Gjort så att man kan köra actionskriptet för att hämta kontrollrapportnr till Kyl, Kontrollrapport för läckage (Gäller enbart kunder med kylmodulen)
 • Ändrat offline-läget så att man inte behöver välja vilka uppdrag man vill ha ut. Notera att det är en begränsad (200 st) mängd kunder/objekt/artiklar som följer med.
 • Klocka vid tid-fält för att sätta aktuell tidpunkt
 • Gjort så att man ser vems tidrad det är i tidlistan
 • Gjort så att Faktureras-flaggen är på som default

v1.2 R1

Tillgänglig: 2011-11-15

Buggfixar
 • Fix av bugg vid hantering av meta-data på formulär-fält.
 • Möjlighet att via Web.config slå av applikationscachen (Ändra från 1 till 0).
 • Bättre hantering ifall browsern inte stödjer applikationscachen.
 • Mindre risk att man råkar trycka på en länk när man scrollar.

v1.2 R0

Tillgänglig: 2011-11-02

Nyheter:
 • rderhantering
 • Körjournaler
 • Leverantörsregistret
 • Offlineläge v1:
  ”’OBS!”’ Du måste under Inställningar själva välja att gå Offline samt välja vilka uppdrag du ska ha möjlighet att se i Offline-läget.

  Möjlighet att synka ut och redigera uppdrag. Enbart den info som finns tillgängligt på uppdraget kommer ut dvs t.ex. tillhörande kund, objekt med mera.

  Möjlighet att lägga till/ändra kund på uppdrag (har dock enbart möjlighet att välja bland de 100 första kunderna)

  Möjlighet att lägga till/ändra material på uppdrag (har dock enbart möjlighet att välja bland de 100 första artiklarna)

  Möjlighet att skapa/redigera tider på de uppdragen man valt att synka ut.

Buggfixar
 • Möjlighet att köra på iOS5 (iPhone/iPad operativsystem)