Mobigo Mobile 1.11.0

Obs! Denna version av Mobigo Mobile kräver Mobigo Desktop 4.10.0

Här nedan hittar ni versionshistoriken för Mobigo Mobile.

Installation/Uppdatering av Mobigo Mobile

För att installera/uppdatera Mobigo Mobile på eran server se: Installation/uppdatering av Mobigo Mobile på webbserver

OBS! Se till att alla användare är online när ni uppdaterar till denna version.
Tillgänglig: 2014-10-01

Nyheter:
 • Visa de senaste uppdragen överst vid sökning i huvudmenyn – Har ändrat sorteringen för uppdrag och order vid sök i huvudmenyn från att vara ingen sortering alls till att sortera fallande på Planerat datum för uppdrag, och order-datum fallande för order.
Buggfixar:
 • Fel vid skapande av tider i Mobile  – Åtgärdat bugg som gjorde att antalet i tider skapade i Mobigo Mobile räkandes ut från tider som inte längre var  relevanta.
 • Nerstängning av pop-up rutor – Åtgärdat bugg som gjorde att man inte kunde stänga ner pop-up rutor i flera telefonmodeller och webbläsare.
 • Datumväljaren sätter nu dagens datum – Åtgärdat bugg som gjorde att det senast visade datum väljs om inget datum är valt.
 • Välja tider med plus och minus -Åtgärdat bugg som gjorde att det inte fungerade att ställa in tider med plus och minus på flera telefonmodeller och webbläsare.
 • Möjlighet att ta bort datum utan att välja ett nytt datum – Åtgärdat bugg som gjorde att man på kontrollpunkter för datumval kunde man inte ångra val av datum utan att välja ett annat datum.
 • Ångra uppdragsnummer vid avbrutet uppdrag – Åtgärdat så att uppdragsnumret nu ångras om man avbryter skapandet av ett uppdrag.
 • Dagens datum vid skapande av historik-poster – Åtgärdat så dagens datum nu kommer upp som standard vid skapandet av nya historikposter på kund.
 • Spara / Avbryt kommer inte över texten när man skriver – Åtgärdat så att Spara / Avbryt nu alltid kommer i botten i stället för att komma över det man skriver.
 • Ångra val av artikel – Åtgärdat så att man nu kan välja att ta bort en artikel utan att välja en annan artkel.
 • Bättre inmatning av värden i dokument – Åtgärdat bugg som gjorde att man vid inmatning av siffror i dokument, tex (Kyla, serviceprotokoll aggregat) ibland behövde aktivera raden flera gånger innan man kunde skriva in värdet.