Mobigo Mobile 1.10.0

Obs! Denna version av Mobigo Mobile kräver Mobigo Desktop 4.7.0

Här nedan hittar ni versionshistoriken för Mobigo Mobile.

Installation/Uppdatering av Mobigo Mobile

För att installera/uppdatera Mobigo Mobile på eran server se: Installation/uppdatering av Mobigo Mobile på webbserver

OBS! Se till att alla användare är online när ni uppdaterar till denna version.
Tillgänglig: 2014-01-13

Nyheter:
  • Antal Att-Göra – Numera kan man se antalet Att-göror direkt i Mobigo Mobiles huvudmeny.
  • Ersätta befintligt dokument – Numera finns det möjlighet att ersätta befintliga dokument i Mobigo Mobile.
  • Välja fält för vägbeskrivning – Numera kan man ändra vilket fält som gäller för vägbeskrivningen på uppdraget. Krävs dock konsultation.
Buggfixar:
  • Offline i iOS7 -Offlinefunktionaliteten i iOS7 fungerar numera igen.
  • Snabbredigera antal på orderrader – Åtgärdat bugg som gjorde att totalsumman ej uppdaterades.
  • Autofokus på enhet vid Redigera antal – Åtgärdat bugg som gjorde att autofokus hamnade på enhet när man ville redigera antal på materialrad – gäller iOS
  • Skapas alltid körjournalspost för tidtyper av resurstyp – Bugg åtgärdad. Numera skapas det enbart ifall man valt start/stopp sträcka.
  • Åtgärdstext på multiutförar uppdrag – Åtgärdat bugg som gjorde att åtgärdstext från en användare som ej längre är aktuell på uppdraget ej syntes för de andra användarna.
  • Dubletter av uppdrag – Åtgärdat bugg som gjorde att man kunde lyckas skapa dubletter av uppdrag ifall man tryckte på spara knappen flera gånger.