Mobigo Desktop v7

Version 6.6.0

Tillgänglig: 2018-11-14

 • Stora prestandaförbättringar när det gäller uppstart och öppnandet av detaljkort
 • Lagt till förhandsgranskning vid utskrifter.
 • Lagt till möjligheten att geolokalisera avtal.
 • Lagt till ordersummering på orderkortet.
 • Uppdaterat den interna webbläsaren.
 • Tagit bort möjligheten att välja var Mobigo Desktop ska installeras.
 • Mobigo Desktop kräver nu Visual C++ Redistributable 2015.
 • Förbättrat hanteringen när man lägger till utförare på uppdrag.
 • Förbättrat hanteringen när man skapar en händelse för en resurs. När man har en befintlig händelse markerad så används samma resurs när man skapar en ny.
 • Löst problem med arkivering av PDF-filer.
 • Löst problem med att alternativen planerat-tider inte visades korrekt.
 • Löst problem med att man kunde skapa Att-Göror trots att man inte hade behörighet.
 • Löst problem med att fria fält på avtal syntes på två ställen.
 • Åtgärdat problem med stafflingar på artiklar
 • Åtgärdat problem med geolokalisering med hjälp av Google Maps
 • Åtgärdat problem med extrafält av typen “Välj…” som tömdes när man tryckte på avbryt.
 • Åtgärdat problem med att man inte kunde scrolla i inställningarna för mål- och nyckeltal.
 • Åtgärdat problem med att man inte kunde klicka på en artikel i prislisterapporten.
 • Åtgärdat felmeddelande vid import av checklistformat.
 • Lagt till scrollbar i SQL-konsolen.

Version 6.5.1

Tillgänglig: 2018-09-05

 • Åtgärdat problem med geolokalisering med hjälp av Google Maps

Version 6.5.0

Tillgänglig: 2018-09-04

 • Lagt till e-postfält på kund- och leverantörskort
 • Lagt till funktion för att kunna klarmarkera noteringssidan på en checklista
 • Lagt till ny typ av checklistepunkt för listor i listor
 • Lagt till funktionalitet för att ändra och skapa checklistor
 • Lagt till funktion för så kallade system checks. På ett enkelt sätt kunna skanna genom Mobigomiljön för att upptäcka eventuella problem.
 • Omarbetat “Skicka-till” funktionen. Är nu en Dela-funktion där man enkelt kan göra anpassningar
 • Åtgärdat så man inte kan skapa checklistepunkter med samma id
 • Åtgärdat problem med att påminnelsedatum för att-göra visades trots att det inte behövdes
 • Åtgärdat problem med att-göra inte kunde klarmarkeras
 • Åtgärdat problem med eventet Checklist_OnBeforeNew() satte inte CreatingOwner vid rätt tillfälle
 • Åtgärdat problem med att checklistor på uppdrag inte uppdaterades när kortet var öppet
 • Åtgärdat problem med att checklistor ibland sparades med datum 0001-01-01
 • Åtgärdat problem med att events ibland triggades dubbelt och i fel ordning
 • Åtgärdat problem med att popup-rutor kunde sakna scrollist
 • Åtgärdat problem med att checklistor inte populerades med rätt kund och objekt
 • Åtgärdat problem i kalendern med att nya tidsposter över flera dagar rapporterade 0 timmar
 • Åtgärdat problem med att dashboard widget för att-göra saknade skapa-knapp
 • Lagt till funktion för att sammanfoga uppdrag
 • Lagt till funktion klona materialrader på samma uppdrag
 • Lagt till funktion för att dra och släppa material och tider på det klassiska uppdragskortet
 • Lagt till funktion stega dag för dag på tidfliken
 • Åtgärdat problem med att kortkommandon inte fungerade på objektfliken
 • Åtgärdat problem med att namnet på en prislista inte syntes vid redigering av pris
 • Åtgärdat på flertalet ställen där det saknades översättning till svenska
 • Åtgärdat problem med att urvalsfrågor inte sparades när man hoppar mellan flikar
 • Nu markeras texten som standard när man hoppar till ett fält med tabb
 • Nu kan man bläddra mellan de olika mapparna/typerna av mallar vid utskrift
 • Åtgärdet problem som kunde orsaka att man inte kunde arkivera objekt
 • Åtgärdet problem med geolokalisering av box-adresser
 • Åtgärdet problem med att arkivering av uppdrag tog lång tid
 • Lagt till funktion för uppdragsprioritet i systeminställningar
 • Åtgårdat problem med Geolokalisering via Google maps som orsakade att man inte kunde öppna detaljkort innehållandes karta