Objektet stöder inte egenskapen eller metoden: ‘Clear’

När Statistik-pluginen på NU-sidan är aktiverad fås felmeddelandet “Objektet stöder inte egenskapen eller metoden: ‘Clear’”.

Man kan få ett felmeddelande när man väljer att aktivera eller visa statistikplugin på NU-sidan om man kör Office 2003 eller Office 2007. Detta beror oftast på att man inte har en korrekt version av Office Web Components installerad.

 1. Ladda hem en uppdaterad version av Office Web Components från Microsofts hemsida och installera denna. För Office 2003 och Office 2007:
  http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=7287252c-402e-4f72-97a5-e0fd290d4b76&DisplayLang=en.
 2. I Mobigo-katalogen \NU\Plugins finns filen Statistik.htm. Öppna denna för redigering i t.ex. Anteckningar.
  Samma gäller för mål & nyckeltal fast ändra då i filen Metrics graph.htm under \NU\Templates\_forms.
 3. Leta upp följande rad:

  <object classid=”clsid:0002E556-0000-0000-C000-000000000046″ name=’ctlChart_<% =g_sStatId %>’ style=’width:<% =g_nStatWidth %>;height:<% =g_nStatHeight %>’></object>

  Raden ovan finns långt ner i koden.

 4. Ändra följande:

  CLSID:0002E556-0000-0000-C000-000000000046

  Till:

  CLSID:0002E55D-0000-0000-C000-000000000046

  Notera att 6 byts ut till D.

 5. Spara filen med den gjorda ändringen och ladda om din NU-sida. Statistiken bör nu visas som den skall.

Comments are closed.

Help us improve the wiki Send Your Comments