Visma Administration

Klicka på rubriken så visas lösningen.

Glöm ej att kolla att ni har tjänsten Visma Integration installerad i ert Visma Administration. Denna tjänst måste finnas för att kunna koppla mot Mobigo.

  1. Stäng Mobigo.
  2. Start > Kör.
  3. Skriv regedit [Enter]
  4. Bläddra till HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths
  5. Finn värdet Mobigo Desktop.exe. Ändra detta till unrta.exe.
  6. Starta Mobigo.

Följande felmeddelande visas vid export till Visma Administration:

Meddelande: Felaktig sträng.
Tabell: Oof.dbf.
Fält: 15
Funktion: AdkSetStr
Programdel: Används endast internt

Detta är ett generellt felmeddelande som i nästan alla fall gäller felaktiga eller för många tecken i ett fält. Exempel kan vara ett långt kundnamn som överstiger 50 tecken. (Fältet är begränsat till 50 tecken).