Mobigo Desktop

Klicka på rubriken så visas lösningen.

När man försöker skicka ett mail via Skriv ut i Mobigo kan man ibland stöta på nedan felmeddelande:

Anledningen till det är Mobigo inte kan ladda filen Redemption.dll. För att se till att detta fungerar korrekt, följ nedan instruktioner:

32-bitars maskiner
 1. Redemption.dll i Mobigokatalogen\Plugins skall kopieras till Windows\System32.
 2. Gå till Windows startmeny.
 3. Navigera till CMD (Kommandprompten), högerklicka på CMD och välj att köra som Administratör.
 4. Skriv: cd\ [Enter]
 5. Skriv: cd windows\system32 [Enter]
 6. Skriv: regsvr32 redemption.dll [Enter]
 7. Nu kommer ett meddelande om att filen har registrerats.
 8. Starta om Mobigo och testa att skicka mail igen.
64-bitars maskiner
 1. Redemption.dll i Mobigokatalogen\Plugins skall kopieras till Windows\SysWow64.
 2. Gå till Windows startmeny.
 3. Navigera till CMD (Kommandprompten), högerklicka på CMD och välj att köra som Administratör.
 4. Skriv: cd\ [Enter]
 5. Skriv: cd windows\syswow64 [Enter]
 6. Skriv: regsvr32 redemption.dll [Enter]
 7. Nu kommer ett meddelande om att filen har registrerats.
 8. Starta om Mobigo och testa att skicka mail igen.

Får felmeddelande vid start av Mobigo desktop: Kan inte ladda plugin UN_TextPlugin.unx.

 1. Gå till Mobigo:s katalog \Bin\Extras, kopiera fil CasPol.exe till C:\
 2. Start > Kör
 3. Skriv CMD, tryck Enter.
 4. Skriv cd\ vid prompt och tryck Enter.
 5. C:\ visas
 6. Skriv följande: c:\windows\Microsoft.net\framework\v2.0.50727\caspol.exe -pp off -m -ag 1 -url file://”\\SERVER/Katalog/*” FullTrust
  Info
  Byt ut SERVER och Katalog mot rätt i ert system. SERVER är datorn Mobigo är installerad på och Katalog är Mobigo:s katalog. T.ex. SERVER = SRV1 och Katalog = Mobigo.
 7. Tryck Enter.

Meddelande om att registreringen har lyckats skall komma, gör det inte det, kolla så att sökvägen stämmer exakt överens med vad som står ovan och säkerställ sökvägen från Er server till Mobigo katalogen. Tänk på att det krävs administrativa rättigheter på datorn och att det ibland kan krävas att kommandotolken körs som administratör.

Användare försöker skriva ut en PDF och får ett felmeddelande: Dubbla PDF-utskrifter alt. Ogiltigt Procedur anrop eller argument.

 1. Gå till Windows Startmeny.
 2. I sökfältet; skriv in Regedit (Registereditorn). (Ifall ni har Windows 200/Xp, klicka på Kör och skriv sedan in Regedit)
 3. I Regedit rutan, navigera till HKEY-Current User>Software>Erisma>Uppdrag NU > PDF.
  Där finns en sträng med namn GUID. Verfiera att denna strängen innehåller data.
 4. Öppna strängen och radera datan. Klicka OK.
 5. Testa skriva ut PDF igen.

När man väljer Kalenderfliken är sidan helt tom och ibland hänger sig programmet.

 1. Kopiera följande filer från katalogen Mobigo > Plugins till katalogen Windows > System32:
  ctDate.ocx, ctList.ocx, ctMDay.ocx och ctSchedule.ocx
 2. Öppna kommandotolken (cmd) och kör den som admin.
 3. Gå till C:\Windows\System32.
 4. Skriv regsvr32 ctDate.ocx och tryck Enter. Gör på samma sätt med alla fyra filerna.
 5. Om allt går bra, kommer det att dyka upp en ruta där det står att att registrering lyckats.
 6. Starta om Mobigo Desktop.
Info
Om du kör 64-bitars ska filerna läggas i syswow64 istället.

Jag får felmeddelandet ”There is no Email program associated to perform the requested action.”

Mobigo kan utföra e-post utskick som en del av sin funktionalitet. Om du inte har en e-postklient på den dator som du kör Mobigo på, så kommer du att få detta felmeddelande.

Det blir röda kryss i datumfältet på rapporterna.

Gå till http://213.158.36.134/install/mscomct2.zip.

Ta hem och extrahera filen i Windows\System32 alternativt Windows\SysWoW64 om du kör en 64-bitars dator. Därefter gör du följande:
(Följande steg kräver att du har administrativa rättigheter i Windows.)

 1. Tryck Start > Kör (alt. Sök)
 2. Skriv CMD och tryck Enter.
 3. C:\Documents and Settings\hak> eller liknande visas.
 4. Skriv cd\ och tryck Enter.
 5. C:\ visas.
 6. Skriv cd windows\system32 (alternativt cd windows\syswow64) och tryck Enter.
 7. C:\WINDOWS\system32>( alternativt c:\windows\syswow64>) visas.
 8. Skriv regsvr32 MsComCt2.ocx och tryck Enter.
 9. Nu ska du få ett meddelande om att filen MsComCt2.ocx har registrerats.

När man förflyttar sig mellan NU-fliken och andra flikar hänger sig programmet.

Om Information från Erisma är aktiverat på NU-fliken, prova att ta bort den genom att klicka på Egen företagsinformation och välja Tom sida eller något annat.

Se till att Utförs av på uppdraget är en person och inte (Kö).

Vid start av ett verktyg i Mobigo Desktop (t.ex. Meddelandecentralen), så fås felmeddelandet “Körningsfel i Microsoft VBScript. ActiveX-komponenten kan inte skapa objekt: ‘GetObject’.”

Starta Mobigo Desktop en gång som Administratör (klicka högerknapp på Mobigo Desktop-ikonen och välj Kör som administratör).

Om inte det hjälper:
Kontrollera i Windows Registry (via regedit.exe) om det finns nycklar under HKEY_CLASSES_ROOT som heter Mobigo.Application eller Mobigo.ApplicationUI.

Om nycklarna inte finns:
Ge inloggad (Windows-) användare skrivbehörighet till registernyckeln HKEY_CLASSES_ROOT och starta om Mobigo Desktop. Därefter kan skriv-behörigheten till HKEY_CLASSES_ROOT tas bort igen.

 1. Starta regedit.exe (via kommandoprompten)
 2. Markera nyckeln HKEY_CLASSES_ROOT.
 3. Klicka höger musknapp och välj Behörigheter.
 4. Lägg till inloggad Windows-användare och sätt fullständig behörighet.
 5. Starta om Mobigo Desktop (som administratör enligt ovan).
 6. Du kan nu ta bort den fullständiga behörigheten på inloggad användare igen.

När Statistik-pluginen på NU-sidan är aktiverad fås felmeddelandet “Objektet stöder inte egenskapen eller metoden: ‘Clear’”.

Man kan få ett felmeddelande när man väljer att aktivera eller visa statistikplugin på NU-sidan om man kör Office 2003 eller Office 2007. Detta beror oftast på att man inte har en korrekt version av Office Web Components installerad.

 1. Ladda hem en uppdaterad version av Office Web Components från Microsofts hemsida och installera denna. För Office 2003 och Office 2007:
  http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=7287252c-402e-4f72-97a5-e0fd290d4b76&DisplayLang=en.
 2. I Mobigo-katalogen \NU\Plugins finns filen Statistik.htm. Öppna denna för redigering i t.ex. Anteckningar.
  Samma gäller för mål & nyckeltal fast ändra då i filen Metrics graph.htm under \NU\Templates\_forms.
 3. Leta upp följande rad:

  ’ style=’width:<% =g_nStatWidth %>;height:<% =g_nStatHeight %>’>

  Raden ovan finns långt ner i koden.

 4. Ändra följande:

  CLSID:0002E556-0000-0000-C000-000000000046

  Till:

  CLSID:0002E55D-0000-0000-C000-000000000046

  Notera att 6 byts ut till D.

 5. Spara filen med den gjorda ändringen och ladda om din NU-sida. Statistiken bör nu visas som den skall.