Extrafält (egenskaper)

Benämning

Namn på fältet som det visas på Fler uppgifter-fliken. Begränsa lämpligen längden till 15-20 tecken.

Kategori

Varje extrafält tillhör en kategori, som gör det enklare att hitta rätt på Fler uppgifter-fliken om det finns många extrafält. Välj en befintlig kategori i listan eller skriv in namnet på en ny kategori.

Datatyp

Se Extrafält (datatyper).

Storlek

Anger hur stor plats fältet tar på skärmen. Välj mellan alternativen Litet/Mellan/Stort, eller skriv manuellt in en storlek i pixel.

Ikon

Figur som visas framför fältet på Fler uppgifter-fliken och i listor.

Alternativ/Format/Typ/Funktion/SQL-fråga

Beror på fältets Datatyp (se Extrafält (datatyper)).

Aktionsscript

Varje extrafält kan ha en knapp till höger om fältet som kör en VBScript-funktion. Skriv in namnet på en VBScript-funktion, t.ex. MinFunktion() i fältet, så kommer denna funktion att anropas när användaren trycker på knappen. Om funktionen returnerar ett värde (bortsett från en tom sträng) så uppdateras extrafältet med detta värde. Du kan ange parametrar till funktionen, t.ex.:

 • MinFunktion(““) – skickar med akuellt extrafältsvärde som parameter
 • MinFunktion(““) – skickar med id för kunden som fältet tillhör (under förutsättning att extrafältet tillhör Kund-registret, såklart).
 • MinFunktion(““) – skickar med aktuellt extrafältsvärde för extrafältet med id 12345. Detta kan behövas om användaren ändrat ett annat värde på Fler uppgifter-fliken, men ännu ej sparat det.
 • Exempel på VBScript-funktion som kan användas som Aktionsscript:

  function MinFunktion(sValue)
   MinFunktion=InputBox("Ange nytt värde:", "Extrafält", sValue)
  end function
  

  Lämna fältet Aktionsscript tomt om du inte vill ha någon funktion, så visas inte heller någon knapp.

  Ikon (för aktionsscript)

  Figur som visas på aktionsknappen om ett Aktionsscript angivits.

  Beskrivning

  Tooltip som visas när muspekaren hålls över fältet på Fler uppgifter-fliken.

  Gömt

  Om ikryssat så visas inte fältet.

  Skrivskyddat

  Om ikryssat så kan fältet inte ändras manuellt. Dock kan det ändras t.ex. via Aktionsscript.

  Finns i handdator

  Om ikryssat finns fältet även ute i mobila enheter.

  Skrivskyddat i handdator

  Om ikryssat så kan fältet inte ändras i mobila enheter.

  Se även

  Systeminställningar/Extrafält