Version 4.3.0 & senare

Här under finner du instruktioner för hur du flyttar Mobigo till en ny server.
OBS! Gäller enbart flytt av Mobigo 4.3.0 och senare.

Info
Enbart för systemadministratörer!
Behöver ni hjälp med flytten vänligen kontakta konsult hos Erisma.
 1. Fullsynka alla handdatorer (ifall ni kör Windows Mobile enheter), spara och stänga ner alla Desktops. Alla mobila användare ska även vara utloggade.
 2. Starta Mobigo Setup (från Mobigos huvudkatalog) och välj att avaktivera Mobigo Autoserver, Mobigo Synkserver samt Mobigo Mobile.
 3. Ta backup på databasen.
 4. Ta en kopia på datakatalogen.
 5. Flytta datakatlogen till den nya servern (glöm ej att dela ut den nya mappen, datakatalogen måste vara tillgänglig av alla klienter i nätverket).
 6. Restora databasen på den nya servern (En SQL-server instans måste finnas installerad. Se Installera SQL-express).
 7. Gå till Mobigos-datakatalog (Den mapp där du valt i ovan steg).
 8. Radera filen Mobigo.config
 9. Gå till mappen Setup.
 10. Öppna filen Setup.Json i anteckningarna.
 11. Ersätt värdet för MobigoDirectory med den nya UNC-sökvägen. Kom ihåg att ersätta alla \ med dubbla \\. \ blir alltså \\ och \\ blir \\\\
 12. Under Database, radera värdena för Server, DatabaseName, AdminUser & AdminPassword. När du är klar ska det se ut som följande exempel: “Server”: “” istället för “Server”: “SERVERNAME”
 13. Spara Setup.json och navigera ut till Mobigos huvudkatalog.
 14. Starta Mobigo Setup.exe
 15. Välj in vilken Databasserver Mobigos-databas ligger på. Välj in databas och fyll i korrekt användarnamn och lösenord.
 16. När steget ovan är genomfört kan ni navigera till den nya datakatalogen på era klientdatorer och välja att köra Desktop Client Setup.exe för att skapa en ny klientinstallation.
 17. OBS! Glöm ej att även Mobigo Mobile, Autoservern (alt. synkservern) måste installeras om efter flytten.
 18. Klart.