Ändra Temp-katalog för Mobigo

OBS! Ska enbart genomföras av behörig IT-personal alt. konsult hos Erisma.

Mobigo använder sig av klientens lokala Temp-katalog för att lagra Temp-filer. Det finns vissa tillfällen, t.ex. när man vill använda Redigerbara Dokument, då man måste ändra så att Temp-filerna lagras i serverns Temp-katalog istället.

Detta ändrar man genom att lägga till en rad i tblSettings med

  • Key – TempFolderPath
  • Value – \\SERVER\MobigoDatakatalog\Temp
  • Skapa en katalog med namnet Temp i Mobigos-datakatalog