Visma LevFakt Modulen

Information

Visma LevFakt-modulen används för att importera rader på leverantörs fakturor i Visma till materialrader på uppdrag i Mobigo.

Hur fungerar det…
 • Vilka rader på leverantörsfakturorna som läses in i Mobigo bestäms av vilket Konto som är angivet i kopplingens inställningar och om raden har ett Projekt angivet, samt att leverantörsfakturan är Attesterad i Visma.
 • När kopplingen har läst en leverantörsfaktura i Visma stämplar vi in “Inläst till Mobigo” i fältet Anm2 på fliken Betalningar. m m på leverantörsfakturan. Detta för att inte läsa in samma leverantörsfaktura mer än en gång. Vi läser alltid med sortering efter Vismas timestamp(när raden modifierats senast). När sista posten uppdateras mot Visma sparas Vismas timestamp för kopplingen vilket gör att vi endast läser poster som har modifierats senare än förra läsningen vid nästa uppdatering.
 • Det som är angivet i projekt på leverantörsfakturans rad försöker hittas som ett Projektnummer i Mobigo. Ifall den hittar detta projektnummer kommer denna inläsning att dyka upp på NU-sidan där man får välja vilket uppdrag under projektet som materialraden ska in på.
  Ifall den däremot matchar projektnumret på fakturan mot ett uppdragsnummer i Mobigo kommer dessa raderna läsas direkt in på detta uppdrag. Alla inläsningar mot uppdrag där t.ex. uppdragsnummer är felaktigt eller att uppdraget är arkiverat stannar inläsningen. Dessa får man åtgärda i NU-pluginen.
NU-pluginen

I Nu-pluginen sköter du inläsningar av leverantörsfakturorna. Det är även där poster som är felaktiga visas.
För att starta en inläsning trycker man på knappen Importera. En dialogrutan öppnas då där man får information om inläsning gått bra eller ifall det var en felaktig inläsning. Man kan även se bl. a. vilket projekt raden tillhörde i Visma och man kan utefter den informationen agera om man vill skapa detta uppdraget och sedan importera in raderna på det uppdraget. Man kan även välja att inte importera denna inläsning.

För de som arbetar utifrån projekt så kan det vara så att man har ett projekt med ett projektnummer i Mobigo som matchar projektnumret på raden, men det finns flera uppdrag att välja mellan på projektet. Då kan man välja vilket uppdrag man vill att raderna ska läsas in på i en drop down i import-dialogen.

NU-pluginen lägger du till som en plugin på NU-sidan.

Arbetsgång
 1. Starta Mobigo Desktop.
 2. Under NU-pluginen för Visma LevFakt tryck på Importera.
 3. Mobigo läser in de aktuella filerna. Verifiera att antingen filerna lästs in korrekt eller felaktigt.
 4. Ifall de lästs in felaktigt kommer dessa att visas på NU-sidan. Därifrån kan du antingen välja att importera dem igen (förutsatt att du skapat ett uppdrag med rätt nummer) alt. att välja att inte importera dem.
 5. Ifall filerna kan läsas in korrekt däremot kommer du få besked att importen lyckats men ingen notis på NU-sidan.
Köra inläsning med Automatik

För att sätt inläsningen så den kör med automatik följer du nedan instruktioner:

 1. Se till att du har behörighet till verktyget VismaLevFakt\Uppdatera.
 2. Gå till Inställningar > Systeminställningar > Avancerat > Autom. Modulanrop.
 3. Sätt Dator till [Autoserver]
 4. Välj vilken typ av Händelse du vill ha (t.ex. schemalagd eller periodisk)
 5. Klicka på Lägg till….
 6. Under Utför välj Kör verktyg.
 7. Under Modul välj VismaLevFakt\Uppdatera.
 8. Välj även hur ofta verktyget ska köras.
 9. När alla inställningar är klara trycka på Ok.
 10. Inställningarna är klara och verktyget kommer börja köra med automatik.
  Konfiguration

  För att läsa hur du konfigurerar inställningarna vänligen se: Konfiguration