Omvänd skattskyldighet

I de fall där köparen redovisar och betalar momsen, kan man lägga till ett extrafält på kunder där detta anges. Gör följande konfiguration:

Skapa extrafältet i Mobigo

  1. Se till att rätt inställningar är gjorda i Visma. Ta kontakt med din Visma-konsult eller läs mer på Vismas hemsida om Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.
  2. Starta Mobigo desktop.
  3. Välj Inställningar > Systeminställningar > Systemkonfiguration > Extrafält.
  4. Till höger kan Extrafält till valfritt Register väljas. Skrolla ner till- och välj Kunder. Klicka på knappen Nytt.
  5. Nu kommer ett nytt fönster fram där man lägger in uppgifter om fältet. Döp fältet till ett lämpligt namn under Benämning, t.e.x. “Momsskyldig”. Under Datatyp, välj Bool. Under Format, skriv Ja. Klicka på knappen OK. Nu är extrafältet skapat.

Skapa fältkoppling mellan Mobigo och Visma Administration

  1. Starta om Mobigo Desktop.
  2. Gå in på fliken Kunder. Välj Inställningar > Koppla kundregister.
  3. Fönstret Koppla kundregister’ visas. Se till att Kunder är förbockat och Visma Admin valt i skrollisten. Klicka på knappen för Mer information.
  4. Fönstret Visma Admin – koppla kundregister visas. Gå in i fliken Fältkopplingar.
  5. Skrolla i ett tomt fält på Mobigo-sidan till vänster, välj <Customer.Momsskyldig> (eller det namn du gav fältet ovan). Skrolla i motsvarande fält på höger sida, välj <Kund.Byggmoms>. Klicka på OK. Nu är fältkopplingen mellan Mobigo och Visma Admin klar.