Husarbete/ROT

För att kunna skapa uppdrag där skattereduktion på arbetskostnader för hushålls- och byggtjänster beräknas automatiskt på fakturan, gör följande konfiguration:

Skapa extrafältet i Mobigo

  1. Se till att rätt inställningar är gjorda i Visma. Ta kontakt med din Visma-konsult eller läs mer på Vismas hemsida om Husarbete.
  2. Starta Mobigo Desktop.
  3. Välj Inställningar > Systeminställningar > Systemkonfiguration > Extrafält.
  4. Till höger kan Extrafält till valfritt Register väljas. Skrolla ner till- och välj Uppdrag. Klicka på knappen Nytt.
  5. Nu kommer ett nytt fönster fram där man lägger in uppgifter om fältet. Döp fältet till ett lämpligt namn under Benämning, t.e.x. “Husarbete”. Under Datatyp, välj Bool. Under Format, välj Ja. Klicka på knappen OK. Nu är extrafältet skapat.

Skapa fältkoppling mellan Mobigo och Visma Administration

  1. Starta om Mobigo Desktop.
  2. Gå in på fliken Uppdrag. Markera ett uppdrag, vilket som helst och välj Exportera.
  3. Fönstret Exportera uppdrag visas. Välj Inställningar.
  4. Fönstret Export av uppdrag visas. Gå in på fliken Huvud. Här ska man välja vilket fält i Mobigo som ska exporteras till Visma Admin.
  5. Skrolla i ett tomt fält på Mobigosidan till vänster, välj <Task.Husarbete> (eller det namn du gav fältet ovan). Skrolla i motsvarande fält på höger sida, välj <Faktura.Husarbete>. Klicka på OK. Nu är fältkopplingen mellan Mobigo och Visma Admin klar.