Visma Admin Modulen

Koppling till Visma Administration

Konfiguration

För att komma igång och konfigurera Visma Admin modulen – se här

Allmänt

Kopplingen Mobigo – Visma Administration innehåller följande funktionalitet:

 • Funkar med Visma Administration 500, 1000 samt 2000.
 • Export av uppdrag i Mobigo till order eller faktura i Visma Administration
 • Export av order i Mobigo till order eller faktura i Visma Administration
 • Import/export av kunder i Mobigo till kunder i Visma Administration (dvs dubbelriktad)
 • Import av artiklar med priser till Mobigo från Visma Administration
 • Skapa artiklar i Visma Administration vid export av order eller uppdrag från Mobigo
 • Import av leverantörer till Mobigo från Visma Administration
 • Skapa projekt i Visma Administration från Mobigo

Använda – Exportera uppdrag till Visma Administration

På huvudfliken Uppdrag i Mobigo Desktop, markerar du de uppdrag som du vill exportera (håll inne CTRL eller SHIFT samtidigt som du klickar på uppdrag för att markera flera). Observera att uppdragen bör vara Klar-markerade, dvs grön lampa, och i vissa fall attesterade. Du kan via systeminställningar ställa in så att du enbart kan exportera uppdrag som är attesterade. Du startar exporten genom något av följande tre alternativ:
Tryck på Exportknappen i verktygsfältet under menyn (tre rutor samt en grön pil).
Tryck snabb-tangenten CTRL+E
Välj menyalternativ Arkiv > Exportera

(Det finns också möjlighet att få Mobigo att med automatik exportera order som är klara. Ta kontakt med din återförsäljare av Mobigo för att få hjälp med detta på konsultationsbasis.)

I fönstret som visas ser du till att SPCS Admin är markerad i listan samt att Sätt automatiskt Arkiverad-flagga är förbockad. Tryck därefter Exportera. Efter exporten får du en återkoppling hur exporten gick. Om exporten misslyckades, så kan du titta vidare under felsökning för att får mer information om vad problemet kan vara. Felmeddelandet sparas också i Systemloggen under inställningar.

Använda – Export av order till Visma Administration

På huvudfliken Order i Mobigo Desktop, markerar du de order som du vill exportera (håll inne CTRL eller SHIFT samtidigt som du klickar på order för att markera flera). Observera att orderna bör vara Klar-markerade, dvs grön lampa.

Du startar exporten genom något av följande tre alternativ:

 • Tryck på Exportknappen i verktygsfältet under menyn (tre rutor samt en grön pil).
 • Tryck snabb tangenten CTRL+E
 • Välj menyalternativ Arkiv > Exportera

(Det finns också möjlighet att få Mobigo att med automatik exportera order som är klara. Ta kontakt med din återförsäljare av Mobigo för att få hjälp med detta på konsultationsbasis.)

I fönstret som visas ser du till att SPCS Admin är markerad i listan samt att Sätt automatiskt Arkiverad-flagga är förbockad. Tryck därefter Exportera. Efter exporten får du en återkoppling hur exporten gick. Om exporten misslyckades, så kan du titta under felsökning för att får mer information om vad problemet kan vara. Felmeddelandet sparas också i Systemloggen under inställningar.

Använda – Uppdatering av kundregister

Gå till huvudfliken Kunder i Mobigo Desktop.
Du startar uppdateringen av kundregistret genom något av följande alternativ:
Tryck på snabbtangenten F9
Välj menyalternativet Inställningar > Uppdatera kundregister
Tryck på knappen Uppdatera kundregister på verktygsfältet under menyn (en länkikon med blå pilar under)

Info
Du kan också ställa in uppdateringen att skötas automatiskt under Inställningar > Systeminställningar > Avancerat > Autom. modulanrop, men detta krävs att du antingen angivit att kunderna alltid ska läsas in i Mobigo under inställningarna över kopplingen, alternativt att de aldrig ska skrivas över. Om du valt att en fråga ska visas, så kommer den automatiska uppdateringen inte till att kunna köras.

När uppdateringen körs, så visas en progressmätare som visar förloppet. Om du valt att fråga om vilka ändringar som gäller, så kommer det visas ett fönster för alla de kunder där kundinformationen ändrats antingen i Mobigo eller i Visma Administration. I fönstret visas i kolumnen till vänster de fält som inte är samma i båda systemen. Här har du en möjlighet att välja vilket som är rätt och således ska sparas i båda systemen. För nya kunder kan du också hämta nästa löpnr på kundnr från Visma Administration. Har du redan använt kunden på t ex uppdrag, order etc, så måste du manuellt gå in och ändra kundnr på de posterna. Efter uppdateringen visas en sammanställning över hur många poster som uppdaterades/lästes in.

Använda – Uppdatering av artikelregister samt priserna till dessa

Gå till huvudfliken Artiklar i Mobigo Desktop.
Du startar uppdateringen av artikelregistret genom något av följande alternativ:

 • Tryck på snabbtangenten F9
 • Välj menyalternativet Inställningar > Uppdatera artikelregister
 • Tryck på knappen Uppdatera artikelregister på verktygsfältet under menyn (en länkikon med blå pilar under)
Info
Du kan också ställa in uppdateringen att skötas automatiskt under Inställningar > Systeminställningar > Avancerat > Autom. Modulanrop.

När uppdateringen körs, så visas en progressmätare som visar förloppet. Om du även bockat för Priser under inställningarna för Koppla artikelregister, så läses de in direkt efter att artiklarna uppdaterats.
Efter uppdateringen visas en sammanställning över hur många poster som uppdaterades/lästes in.

Använda – Uppdatering av leverantörsregister

Gå till huvudfliken Leverantörer i Mobigo Desktop.
Du startar uppdateringen av leverantörsregistret genom något av följande alternativ:

 • Tryck på snabbtangenten F9
 • Välj menyalternativet Inställningar > Uppdatera leverantörsregister
 • Tryck på knappen Uppdatera leverantörsregister på verktygsfältet under menyn (en länkikon med blå pilar under)
 • Info
  Du kan också ställa in uppdateringen att skötas automatiskt under Inställningar > Systeminställningar > Avancerat > Autom. Modulanrop.

  När uppdateringen körs, så visas en progressmätare som visar förloppet.
  Efter uppdateringen visas en sammanställning över hur många poster som uppdaterades/lästes in.

  Använda – Skapa projekt i Visma Administration från Mobigo

  Öppna ett uppdrag i Mobigo.

  Till fältet Projekt kan du aktivera möjligheten att skapa nya projekt i Visma Administration genom att trycka på knappen …. Om inget projekt med samma projektnr som står i projektfältet finns i Visma Administration, så visas en dialog där du kan kopplettera med de projektfält som finns i Visma Administration.

  När du trycker Ok, så har projektet lagts upp i Visma Administration. Detta är avancerad funktionalitet som utnyttjar den sk Event-funktionen i Mobigo. Kontakta din återförsäljare eller Erisma för mer information om hur du aktiverar denna funktion.