Textfilspluginen

Textfilspluginen används för att exportera och importera data till Mobigo. Precis som namnet indikerar exporterar/importerar man från en textfil.

Kopplingen Mobigo – Textfilspluginen innehåller följande funktionalitet:

 • Export/Import av semikolon- eller tab-separerade textfiler.
 • Funkar med affärssystem som kan importera semikolon/tab-separerade(även andra fältavgränsare fungerar) textfiler.
 • Export av uppdrag.
 • Export av order.
 • Import av Kunder.
 • Import av Artiklar/Priser.
 • Import av Objekt.
 • Import av Leverantörer.

Uppdrag/Order – Export av Uppdrag/Order till textfil

Inställningar
 1. För att ändra exportinställningarna markera ett uppdrag/ en order och välj att exportera.

 2. Markera Textfil och tryck på Inställningar.

 3. Under Allmänt väljer man först vilket exportformat man vill använda. Det som följer nedan är default men kan även välja att skapa nya genom att klicka på +-knappen. Välj sedan var textfilen som ni exporterar till ska skapas upp. Ställ även in resterande inställningar efter behag, t.ex. ifall ni vill att textfilen ska tömmas innan varje export m.m.

 4. Under Format ställer du in vilka fält som ska exporteras till textfilen. Under Välj fält att infoga listas alla fält som är möjliga att välja in. Se exempel i bilden nedan.

 5. När inställningarna är färdiga tryck på Ok. Exporten är nu klar för att användas.
Exportera uppdrag/order

På huvudfliken Uppdrag i Mobigo Desktop, markerar du de uppdrag/ de ordrar som du vill exportera (håll inne CTRL eller SHIFT samtidigt som du klickar på uppdrag för att markera flera). Observera att uppdragen bör vara Klar-markerade, dvs grön lampa, och i vissa fall attesterade. Du kan via systeminställningar ställa in så att du enbart kan exportera uppdrag som är attesterade. Du startar exporten genom något av följande tre alternativ:

 • Tryck på Exportknappen i verktygsfältet under menyn (tre rutor samt en grön pil).
 • Tryck snabb-tangenten CTRL+E
 • Välj menyalternativ Arkiv > Exportera

(Det finns också möjlighet att få Mobigo att med automatik exportera order som är klara. Ta kontakt med din återförsäljare av Mobigo för att få hjälp med detta på konsultationsbasis.)

I fönstret som visas ser du till att Textfil är markerad i listan samt att Sätt automatiskt Arkiverad-flaggan är förbockad. Tryck därefter Exportera. Efter exporten får du en återkoppling hur exporten gick. Om exporten misslyckades, så kan du titta vidare under felsökning för att får mer information om vad problemet kan vara. Felmeddelandet sparas också i Systemloggen under inställningar.

Kunder/Leverantörer/Artiklar/Objekt – Importera register från textfil

Skapa en textfil

Innan man börjar använda textfilspluginen måste man ha en textfil att importera ifrån. Man kan använda sig av vilken typ av fältavgränsare som helst som t.ex. semikolon- eller tab-separerad. Nedan visas ett exempel på en semikolon-separerad textfil.

Inställningar

Nedan visas inställningar för Kundregister-import. För att importera ett annat register gå till huvudfliken för det aktuella registret och följ nedan instruktioner.

 1. För att importera ett register gå till huvudfliken Kunder. Klicka på Inställningar > Koppla Kundregister
 2. Kryssa i rutan för Kunder, väl Textfil i snabbvalslistan och klicka på … direkt till höger.

 3. Under Allmänt, välj vilket format som ni vill importera med. I nedan exempel visas default formatet men kan enkelt skapa egna format genom att klicka på +-knappen.
  Välj vilken fil du vill importera ifrån. Välj även vilken typ av Avgränsade fält som filen använder. Ifall ni har en rubrikrad i filen, glöm ej att kryssa i Första raden i filen är rubrik (fältnamn) under Övrigt.

 4. Under Fältkopplingar väljer du in de fält som du vill koppla mot. På högra sidan ser du infon från textfilen. Matcha rätt fält i Mobigo mot rätt fält i textfilen. Tryck sedan Ok.

 5. Inställningarna är nu klara och importen redo att användas.
Importera kunder/artiklar/leverantörer/objekt

Gå till huvudfliken Kunder i Mobigo Desktop.
Du startar importen av kundregistret genom något av följande alternativ:

 • Tryck på snabbtangenten F9
 • Välj menyalternativet Inställningar > Uppdatera kundregister
 • Tryck på knappen Uppdatera kundregister på verktygsfältet under menyn (en länkikon med blå pilar under)
Info
Du kan också ställa in uppdateringen att skötas automatiskt under Inställningar > Systeminställningar > Avancerat > Autom. modulanrop.

När uppdateringen körs, så visas en progressmätare som visar förloppet. Efter uppdateringen visas en sammanställning över hur många poster som uppdaterades/lästes in.