Microsoft Exchange Modulen

Information

Microsoft Exchange Modulen är till för att kunna se sina tider och uppdrag som man har Mobigo i sin Outlook och att se de tider man lagt upp i Outlook i Mobigo.

Instruktioner

Tider
De tider som ligger inom angivet i tidsintervall (se Inställningar) i Mobigo och i Exchange kommer att synkas mellan Mobigo och Exchange för de användare som har en giltig E-post adress samt ett giltigt Exchange-lösenord (se Inställningar). Modulen håller även koll på förändringar av redan synkade tider som befinner sig inom synkintervallet. Tider som är markerade som Privat i Outlook kommer inte att synkas in till Mobigo.

Tider som är skapade i Exchange kan inte styras ifrån Mobigo. Dessa får tidtypen MSExchange i Mobigo. Tar du bort en MSExchange tidpost i Mobigo och denna tiden finns inom tidsintervallet vid nästa uppdatering, så kommer denna post att komma in till Mobigo igen. Det fungerar likadant åt andra hållet. Dvs Mobigo äger sina tidsposters förändringar och borttagning och Exchange äger sina tidsposters förändringar och borttagning.

Uppdrag
Uppdrag exporteras från Mobigo till Exchange som tidposter. Detta sker (precis som med tider) inom ett angivet intervall (se Inställningar) och för de användare som har giltig E-post adress och Exchange-lösenord (se Inställningar nedan för E-post och lösenord, samt vilka fält i Mobigo som hamnar var i Exchange).

Import/Export
Det finns två sätt att importera/exportera tider på mellan Exchange och Mobigo.

 1. Gå till Verktyg och kör verktyget UpdateExchange.
 2. Du kan även välja att sätta verktyget UpdateExchange på automatik.
  1. Gå till Inställningar > Systeminställningar > Avancerat > Automatiska Modulanrop.
  2. Välj vilken typ av anrop samt hur ofta du vill att de ska köras.
  3. Välj sedan in verktyget UpdateExchange.
  4. Tryck OK.

  (Då UpdateExchange är ett väldigt krävande anrop, beroende på antal användare/uppdrag/tider, kan det vara bra att inte köra det för ofta, framför allt inte ifall ni redan kör andra verktyg på automatiken.)