Mamut modulen

Information

Mamutkopplingen har möjligheten att importera kunder och artiklar från Mamut-faktureringssystem. Samt att exportera över Mobigo-uppdrag till Mamut med tillhörande material och tidrader.

Observera att Mamut-klienten måste vara installerad på samma dator som Mobigo är installerad

Funktioner
 • Export/Import – Import av kunder, artiklar samt Export av uppdrag.
Nedan hittar du instruktioner för att genomföra export/import:
Importera Kunder
 1. Starta Mobigo Desktop.
 2. Navigera till Kundfliken.
 3. Navigera till Inställningar > Koppla Kundregister.
 4. Kryssa i Kunder(översta raden).
 5. I listvalet till höger välj Mamut.
 6. Vill du göra några inställningar trycker du på bredvid listvalet.
 7. Tryck på Kör för att starta importen.
 8. Klart.
Importera Artiklar
 1. Starta Mobigo Desktop.
 2. Navigera till Artikelfliken.
 3. Navigera till Inställningar > Koppla Artikelregister.
 4. Kryssa i Artiklar (översta raden).
 5. I listvalet till höger välj Mamut.
 6. Vill du göra några inställningar trycker du på bredvid listvalet.
 7. Tryck på Kör för att starta importen.
 8. Klart.
Exportera Uppdrag
 1. Starta Mobigo Desktop.
 2. Navigera till Uppdragsfliken.
 3. Markera de uppdrag du vill exportera.
 4. Tryck på Exportknappen (grön pil uppe till vänster).
 5. Markera Mamut i exportrutan som öppnas.
 6. Tryck på Exportera knappen till höger.
 7. Klart.