Vanliga Frågor

 • Jag har angivet allt rätt på aggregatet, men ändå kommer den inte med på årsrapporten. Vad är fel?
  – Kontrollera att aggregatet:
  1. Ligger i kategorin “Kyla”
  2. Är förbockad som årsrapportplikt
  3. Att den inte är arkiverad
  4. Inte är skrotad före året som ska årsrapporteras.
 • Vilka protokoll ska bifogas en periodisk läcksökning?
  – Först och främst ett protokoll av typen Kyl, Kontrollrapport för läckage. I detta protokoll anger man på fliken Objektförteckning vilka aggregat som kontrollen avser. Dessutom ska ett protokoll av typen Kyl, Läckagekontroll fyllas i till varje aggregat.
 • Hur ska man göra uppföljande läcksökningar?
  – Vid varje periodisk kontroll, installation samt service/ingrepp måste en protokoll av typen Kyl, Kontrollrapport för läckage bifogas. På protokollen kan man ange att uppföljande läcksökning måste göras inom en månad. När detta uppdrag är klar och insynkat, så visas dessa kontrollrapporter i sektionen “Uppföljande läcksökning krävs” på Kyl, Kyla-vyn på NU-sidan. Till varje rad kan man trycka på “Skapa uppföljande besök”, varvid ett nytt uppdrag skapas och öppnas för att kunna kompletteras med uppgifter.
 • Jag får ett varningsmeddelande när jag ska årsrapportera. Vad kan vara fel och hur går jag till väga för att korrigera det?
  -Varningsmeddelandet indikerar att den periodiska läcksökningen inte genomförts på ett korrekt sätt under året. Detta kan bero på följande:
  1. Det gått för lång tid mellan de periodiska läcksökningsuppdragen
  2. Man inte fyllt i Kyl, Kontrollrapport för läckage på de periodiska läcksökningsuppdragen
  3. Man har fyllt i Kyl, Kontrollrapport för läckage fel på de periodiska läcksökningsuppdragen(t ex inte markerat Klar, inte lagt till aggregaten i objektförteckningen, inte angivit Typen som Periodisk kontroll eller Installation)
  4. Det saknas ett periodiskt läcksökningsdatum för året dessförinnan.
 • På aggregatförteckningen indikeras vilka aggregat varningarna rör (dessa är rödmarkerade). Gör så här:
  1. Titta på aggregatförteckningen och se i listan med Läckagekontroller om det saknas periodisk läcksökning under året (notera att antalet periodiska besök som måste finnas med beror på köldmediemängden). Om det saknas läckagekontroll, kan det bero på att Kyl, Kontrollrapport för läckage fyllt i felaktigt eller saknas.
  2. Klicka på anläggningen ovanför aggregatlistan och gå till fliken dokument. Se om det saknas Kyl, Kontrollrapport för läckage, eller om det finns något protokoll som blivit felaktigt ifyllt (t ex angivit Service som undertyp, angivit fel datum, inte bockat för Klart, eller glömt ange aggregat på fliken objektförteckning).
  3. Gå till fliken historik och se om det finns ett uppdrag som man glömt lägga in Kyl, Kontrollrapport för läckage på, och korrigera detta. Notera även att årsrapporten kontrollerar om den periodiska läcksökningen genomförts i tid från den sista periodiska läcksökningen på året dessförinnan t o m hela det aktuella året ut.
  4. Saknas emellertid hela det periodiska läcksökningsuppdraget måste man gå tillbaka till uppdragslistan och skapa ett nytt uppdrag.
 • Jag håller på att årsrapportera och får ett felmeddelande eftersom vi glömt att skapa en Kyl, Kontrollrapport för läckage på det periodiska läcksökningsuppdraget. Hur ska jag göra?
  Se föregående punkt
 • Varför visas inget Nästa läcksökningsbesök på årsrapporten för vissa aggregat?
  -Detta beror på något av följande:
  1. Aggregatet är skrotat under året
  2. Aggregatet innehåller mindre än 5 ton CO2e rapportpliktigt köldmedium
  3. Det finns inget föregående periodiskt läcksökningsdatum angiven (dvs ingen Kyl, Kontrollrapport för läckage eller datum på Övertagen PLS på aggergatet)
 • Jag ser på NU-sidan att det är dags för årsrapportering. Hur ska jag göra för att årsrapportera?
  -Se avnitt Kyl, Årsrapportering
 • En av våra kunder vill ha med ett aggregat på årsrapporten som inte är rapportpliktig. Hur gör jag det?
  -Det finns två sätt beroende på om det bara är vid detta tillfället eller även vid kommande år:
  Alt 1. Bocka för Årsrapportplikt på aggregatet trots allt (se till att notera detta på noteringarna för aggregatet så att man inte tar bort den med automatik vid kommande årsrapporteringar.
  Alt 2. Skapa årsrapporten på vanligt vis. Innan rapporten skrivs ut, öppnar du checklistan för årsrapporten, går till fliken Objektförteckning och lägger till aggregatet.
 • Vi har tagit över en anläggning från ett annat kyl-företag, och får felmeddelande om att den periodiska läcksökningen inte gjorts i tid när jag årsrapporterar. Hur gör jag?
  -Öppna aggregatet och gå till fliken fler uppgifter. Där finns ett fält Övertagen PLS som är till just för detta. Ange här när den senaste periodiska läcksökningen gjordes av annat företag.
 • Vi har installerat ett nytt aggregat under föregående år och får felmeddelande på årsrapporten om att datum för den periodiska läcksökningen inte kan hittas. Hur gör jag?
  -Öppna aggregatet och gå till fliken fler uppgifter. Bocka i Övertagen PLS samt bocka i Installation och ange korrekt datum för installationen.
 • Varför varnar den för att jag måste journalföra årsrapporterna?
  -Det är viktigt att journalföra årsrapporterna, dvs arkivera dem så att de blir pdf:er. På så sätt låser man uppgifterna på dokumentet med företagsuppgifter etc. Om detta inte görs, kommer dessa uppgifter ändras när man skriver ut rapporten vid ett senare tillfälle.
 • Var kan jag hitta årsrapporterna i efterhand?
  -Årsrapporterna sparas som dokument under anläggningen. Öppna således anläggningskortet och gå till fliken dokument.
 • Varför visas inga periodiska läcksökningar under Läckagekontroller?
  -Detta kan bero på något av följande:
  1. Ingen Kyl, Kontrollrapport för läckage är ifyllt för den periodiska läcksökningen
  2. Kyl, Kontrollrapport för läckage är skapat men felaktigt ifyllt – t ex felaktigt datum, inte angivit typ som Periodisk eller Installation, inga aggregat på objektförteckningen, Ej klarmarkerat dokument.
 • Den periodiska läcksökningen ska ju göras i ett visst läcksökningsintervall, och vi har upplagt fasta datum på våra avtal. Hur ser vi till att vi inte missar att göra besöket i tid?
  -På Kyl, Kyla-vyn på dashboardsidan finns två sektioner som är avsedda att hjälpa er att hålla koll på detta. De ena sektionen visar varningar för de aggregat som kräver periodisk läcksökning inom en månad, och den andra visar aggregat som man missat göra den periodiska läcksökningen på. Det är därför av yttersta vikt att hålla koll på dessa sektioner. Avtalsmodulen används för att lägga upp så att de periodiska läcksökningsuppdragen skapas med automatik. Efter ett periodiskt läcksökningsuppdrag bör man korrigera uppdragsmallen så att nästa tillfälle sker i det intervallet som gäller för aggregaten.
 • Finns det något sätt att preparera uppdragsmallarna på avtalen med de protokoll som ska fyllas i under de periodiska läcksökningarna?
  -Ja, det finns ett verktyg som lägger upp ett Kyl, Kontrollrapport för läckage för anläggningen samt ett Kyl, Läckagekontroll för varje aggregat på avtalen. Se avsnittet Skapa Periodiska läcksöknings-dokument på avtal.
 • Vad visas egentligen under sektionen Läckagekontroller på årsrapporten?
  -Här visas alla Kyl, Kontrollrapport för läckage som skapats under året på uppdrag, med datum, typ och kontrollrapportsnr. Om det skapats Kyl, Läckagekontroll där med har gjort en påfyllning eller avtappning, så visas även detta i listan.
 • Finns det något speciellt att tänka på innan man börjar årsrapportera?
  -Framför allt att se till att all information på aggregat och anläggning är korrekt. Detta gör man lättast på Kyl, Kyla-vyn på NU-sidan. Mer om detta och hur du årsrapporterar ser du under avsnittet Kyl, Årsrapportering