Uppföljande läckagekontroll

Uppföljande läcksökning ska genomföras inom en månad från ingrepp/kontroll som kräver uppföljande läcksökning. Om man på en Kyl, Kontrollrapport för läckage bockat för att Uppföljande läckagekontrollbesök krävs, så indikeras detta på NU-sidan. Till kyl-modulen följer Kyl, Kyla-vyn på NU-sidan som hjälper/Guidar Kyl-ansvarig i arbetsflödet med arbetsuppgifterna med kyl. I denna vy visas två sektioner som rör den uppföljande läcksökningen. En sektion visar en lista med de Kyl, Kontrollrapport för läckage där man angivit att uppföljande läcksökning krävs inom en månad (med en knapptryckning skapas nya uppdrag för de uppföljande läcksökningarna. I en annan sektion visas en lista med de Kyl, Kontrollrapport för läckage där man angivit att uppföljande läcksökning krävs inom en månad, men där man inte hunnit utföra detta i tid. Även här skapar man med en knapptryckning nytt uppföljande läcksökningsuppdrag. Vilken information som ska fyllas i på detta uppdrag, kan anpassas efter respektive kyl-företag. När uppföljningsuppdraget skapats, finner man den ursprungliga Kyl, Kontrollrapport för läckage uppdragsnr på det nya läcksökningsuppdraget.