Periodisk läcksökning

För att få funktionaliteten med periodisk läcksökning som automatiskt skapar nya uppdrag för detta, krävs avtalsmodulen. I avtalsmodulen skapas avtal för en kund eller anläggning och på avtalet skapas därefter en uppdragsmall för den periodiska läcksökningen. På uppdragsmallen anges nödvändig information om periodicitet för den periodiska läcksökningen och uppdragsinformation som beskriver vad som ska göras. På dokumentfliken skapas därefter ett dokument av typen Kyl, Läckagekontroll till varje aggregat. På dokumentet anges enbart aggregat och typ (direkt eller indirekt). Dessutom skapas ett dokument av typen Kyl, Kontrollrapport för läckage där man väljer anläggning, bockar för periodisk kontroll, lägger till aktuella aggregat samt i första sektionen Allmänt under kontrollpunkterna, kryssar för Aggregatförteckning bifogas samt om kontrollrapporten gäller hela anläggningen eller enbart vissa aggregat. Notera att det kan krävas flera uppdragsmallar om anläggningen innehåller aggregat som behöver periodisk läcksökning med olika intervall..

På Kyl, Kyla-vyn på NU-sidan visas två sektioner som rör den periodiska läcksökningen. En sektion som visar de aggregat som måste besökas för periodisk läcksökning inom 2 veckor, och en sektion för de aggregat som man har missat att utföra periodisk läcksökning i tid (enligt köldmediemängden). Aggregat som innehåller 5 ton CO2e eller mer ska ha periodisk läcksökning INOM ett 12 månaderintervall. Aggregat som innehåller 50 ton CO2e eller mer ska ha periodisk läcksökning INOM ett 6 månadersintervall. Aggregat som innehåller 500 ton CO2e eller mer ska ha periodisk läcksökning INOM ett 3 månadersintervall.

OBS! Ett avtal kan uppdateras automatiskt med kyl-dokument med hjälp av verktyget Kyla/Skapa Periodiska läcksöknings-dokument på avtal.