Kyl, Läckagekontroll

Kyl, Läckagekontroll är en av de två viktigaste checklistorna som ska fyllas i på uppdrag (tillsammans med Kyl, Kontrollrapport för läckage). Ett Kyl, Läckagekontrolls protokoll fylls i per aggregat och MÅSTE alltid fyllas i om köldmedia fylls på eller tappas av (detta gjorde man tidigare på Kyl, Checklista). Protokollet används dessutom som en checklista/dokumentation för de kontrollpunkter som ska kontrolleras vid en läckagekontroll till en periodisk läcksökning, uppföljande läckagekontroll etc. Notera dock att det inte finns något myndighetskrav på att denna ska fyllas i.

Utföra Kyl, Läckagekontroll i Mobigo Mobile
 1. Gå till det aktuella uppdraget i handdatorn.
 2. Gå till dokumentfliken och tryck på plusset.
 3. Välj Kyl, Läckagekontroll.

 4. Välj in vilken kund, anläggning och aggregat det gäller (är förifyllt ifall detta redan är ifyllt på uppdraget)
  Tryck sedan på Spara.

 5. Du hamnar nu på huvudfliken för checklistan.

 6. Gå till fliken Allmänt.

  Här fyller du i:
  – Typ av läckagekontroll (Direkt eller Indirekt)
  – Datum för läckagekontrollen
  – Utförare av läckagekontrollen
  Tryck sedan Spara.

 7. Kontrollpunkter
  Gå till fliken Kontrollpunkter.

  Här fyller du i:
  – Typ (Börja med att ange vilken typ av Påfyllning/Avtappning som avses (Service, Fabriksfyllt, Installation, Konvertering, Skrotning). När detta är angivet trycker man på knappen till höger om Typ, varvid köldmedietypen hämtas från aggregatet)
  – Påfyllt köldmedium
  – Påfylld mängd
  – Lageruttag (kommer hantera bokförd köldmediemängd i lagerboken på Kyla fliken)
  – Avtappat köldmedium
  – Avtappad mängd
  – Avtappad oljetyp
  – Avtappad mängd olja

 8. Kontrollpunkter, Direkt/Indirekt
  Beroende på vald typ av läckagekontroll på fliken Allmänt (Direkt/Indirekt), visas olika sektioner av kryssrutor att fylla i. Till varje kryssruta kan en notering anges. (Dessa sektioner visas beroende på vilken typ av kontrollrapport du valt att utföra). För att maximera kontrollpunkterna, klicka på överskriften för de olika sektionerna.