Kyl, Kontrollrapport för läckage

Kyl, Kontrollrapport är ett av de två viktigaste checklistorna för kyla (tillsammans med Kyl, Läckagekontroll. Denna ska ALLTID fyllas i till uppdrag vid jobb som avser:

 • Installation
 • Periodisk läcksökning (återkommande kontroll och årskontroll är gamla benämningen för detta)
 • Service (reparationer, konverteringar etc)
 • Uppföljande kontroll
Utföra Kyl, Kontrollrapport för läckage i Mobigo Mobile
 1. Gå till det aktuella uppdraget i handdatorn.
 2. Gå till dokumentfliken och tryck på plusset.
 3. Välj Kyl, Kontrollrapport för läckage.

 4. Välj in vilken kund och anläggning det gäller (är förifyllt ifall detta redan är ifyllt på uppdraget)

 5. Under Aggregatförteckning väljer du vilka aggregat checklistan gäller. (Du väljer flera genom att markera flera, när du valt alla relevanta trycker du på OK)
  Tryck Spara. Du kommer nu till huvudsidan för checklistan.

 6. Gå till fliken Allmänt.

  Här fyller du i:
  – Typ av kontrollrapport
  – Datum
  – Utförare av jobbet/kontrollen
  Tryck sedan Spara.

 7. Gå till fliken Kontrollpunkter.

  Här fyller du i:
  – Kontrollrapportnr (tryck på knappen för att hämta nästa löpnr)
  – Aggregatförteckning bifogas (anger om en aggregatförteckning ska följa med på utskriften)
  – Gäller (Avser kontrollrapporten hela anläggningen eller enbart de aggregat som är angivna på aggregatförteckningen)

 8. Kontrollpunkter, Kontroller (Dessa sektioner visas beroende på vilken typ av kontrollrapport du valt att utföra). För att maximera kontrollpunkterna, klicka på överskriften (t.ex. Kontroll vid installation i exemplet nedan).

  OBS! Enbart kontrollrapporter av typerna Underhåll/Service och Periodiserad kontroll kan anges att de kräver uppföljande läckagekontroll inom en månad. Notera att fältet för Uppdragsnr normalt inte ska fyllas i – detta fylls i med automatik med uppdragsnumret på det uppföljande läcksökningsuppdraget när ett uppföljande läcksökningsuppdrag skapas från Kyl, Kyla-vyn på NU-sidan.

 9. När alla kontrollpunkter är ifyllda, klicka på Spara.
 10. På Huvudfliken för checklistan kryssa i Klar.
  Tryck sedan på Bakåt för att komma tillbaka till uppdraget.