Kyl, Läckagekontroll

Kyl, Läckagekontroll är en av de två viktigaste checklistorna som ska fyllas i på uppdrag (tillsammans med Kyl, Kontrollrapport för läckage). Ett Kyl, Läckagekontrolls protokoll fylls i per aggregat och MÅSTE alltid fyllas i om köldmedia fylls på eller tappas av (detta gjorde man tidigare på Kyl, Checklista). Protokollet används dessutom som en checklista/dokumentation för de kontrollpunkter som ska kontrolleras vid en läckagekontroll till en periodisk läcksökning, uppföljande läckagekontroll etc. Notera dock att det inte finns något myndighetskrav på att denna ska fyllas i.

På protokollet anges:

Allmänt

 • Aggregat som läckagekontrollen avser
 • Typ av läckagekontroll – Direkt eller Indirekt
 • Datum för läckagekontrollen
 • Utförare av läckagekontrollen
 • Klart – OBS! Mycket viktigt – måste anges för att den ska generera köldmedietransaktioner för köldmediehanteringen, komma med på aggregatförteckningar till årsrapporten samt kontrollrapporten!!!

Kontrollpunkter, Påfyllt/Avtappat

 • Typ – Börja med att ange vilken typ av påfyllning/Avtappning som avses (Service, Fabriksfyllt, Installation, Konvertering, Skrotning). När detta är angivet trycker man på knappen till höger om Typ, varvid köldmedietypen hämtas från aggregatet (notera att handdatorerna kopplar upp mot kontoret och hämtar informationen centralt).
 • Påfyllt köldmedium
 • Påfylld mängd
 • Lageruttag – kommer hantera bokförd köldmediemängd i lagerboken på Kyla fliken
 • Avtappat köldmedium
 • Avtappad mängd
 • Avtappad oljetyp
 • Avtappad mängd olja

Kontrollpunkter, Direkt/Indirekt

 • Beroende på vald typ av läckagekontroll på fliken Allmänt (Direkt/Indirekt), visas olika sektioner av kryssrutor att fylla i. Till varje kryssruta kan en notering anges.