Kyl, Kontrollrapport för läckage

Kyl, Kontrollrapport är ett av de två viktigaste checklistorna för kyla (tillsammans med Kyl, Läckagekontroll. Denna ska ALLTID fyllas i till uppdrag vid jobb som avser:

 • Installation
 • Periodisk läcksökning (återkommande kontroll och årskontroll är gamla benämningen för detta)
 • Service (reparationer, konverteringar etc)
 • Uppföljande kontroll

På protokollet anges:

Allmänt

 • Anläggning som kontrollrapporten avser
 • Typ av kontrollrapport
 • Datum
 • Utförare av jobbet/kontrollen
 • Klart – OBS! Mycket viktigt – måste anges för att den ska uppdatera nästa periodiska kontroll, indikera att uppföljande läcksöknings kontroll krävs etc!!!

Objektförteckning

 • Objektförteckning – lägg till de aggregat som kontrollrapporten avser

Kontrollpunkter, Allmänt

 • Kontrollrapportnr – tryck på knappen för att hämta nästa löpnr
 • Aggregatförteckning bifogas – anger om en aggregatförteckning ska följa med på utskriften.
 • Gäller – Avser kontrollrapporten hela anläggningen eller enbart de aggregat som är angivna på aggregatförteckningen.

Kontrollpunkter, Kontroller

Vilka kontrollpunkter som visas beror på typen av kontrollrapport. Enbart kontrollrapporter av typerna Underhåll/Service och Periodiserad kontroll kan anges att de kräver uppföljande läckagekontroll inom en månad. Notera att fältet för Uppdragsnr normalt inte ska fyllas i – detta fylls i med automatik med uppdragsnumret på det uppföljande läcksökningsuppdraget när ett uppföljande läcksökningsuppdrag skapas från Kyl, Kyla-vyn på NU-sidan.