Lagerbok

Vid inventeringar kan man på fliken Kyla i Mobigo Desktop, via knappen Köldmedielagerbok välja en period och köldmedietyp man vill kontrollera. Därefter visas vad man på startdatumet hade för ingående lagersaldo, följt av vilka köldmedieförändringar som gjordes under perioden fördelat på de olika transaktionstyperna. Därefter visas vilket aktuellt lagersaldo som bör finnas av köldmediet vid slutdatumet. Lagerboken följs därefter av en lista med de transaktioner som finns registrerade under den valda perioden.