Köldmediesammanställning

I Mobigo Desktop på fliken Kyla, får man via knappen Köldmediesammanställning fram en rapport över vad som kvartalsvis köpts in, fyllts på och returnerats. Denna skrivs normalt ut inför tillsynsmyndighetens besök.