Köldmediehantering

På fliken Kyla i Mobigo Desktop visas en lista med alla köldmedietransaktioner som registrerats.

Detta innefattar:

  • Inköp
  • Returer
  • Påfyllningar
  • Avtappningar
  • Justeringar
  • Lageröverföringar

Inköp registrera manuellt via menyalternativ. Ange person, datum för inköp, köldmedietyp och mängd. Under noteringar rekommenderas att ange leverantör och fakturanr.

Returer
skapas med automatik vid import av köldmedietransaktioner från Kyl, Läckagekontroll-dokumenten. En motsvarande transaktion till vad man tappat av av typen retur skapas.

Påfyllningar registreras genom att fylla i köldmedium och mängd på dokumentet Kyl, Läckagekontroll till uppdragen.

Avtappningar registreras genom att fylla i köldmedium och mängd på dokumentet Kyl, Läckagekontroll till uppdragen.

Justeringar skapas för att korrigeras köldmediemängd som finns i lager. Om aktuell köldmediemängd av en viss typ inte finns vid ett inventeringstillfälle kan en justering skapas med plus-mängd eller minus-mängd för att överensstämma med lagret. Under noteringar ska anledningen till justeringen dokumenteras.

Lageröverföringar
används om man hanterar flera lagerplatser och vill kunna spåra köldmedium. Under inställningar för Kyl-modulen aktivera lagerplatser, vartefter lagerplatser kan skapas under snabbvalslistor. Därefter måste varje påfyllning anges med lagerplats som köldmediet hämtas från, samt eventuella flyttningar av köldmedium mellan lagerplatser, registreras.

Köldmedietransaktioner (framförallt inköp, lageröverföringar och returer) kan även registreras i samband med uppdrag genom att lägga till ett dokument av typen Kyl, Lagerförändring. Detta kan göras både i Desktop och i handenheterna.

Köldmedietransaktionerna sammanställs och visas vid följande rapporter: