Årsrapportering

Allmänt

I Mobigo Desktop på fliken Kyla, utför man efter varje år årsrapportering för kylanläggningar genom att trycka på knappen Årsrapportering.

Rutiner

Mellan den 1/1 och den 31/3 ska årsrapportpliktiga anläggningar årsrapporteras. På Kyl-vyn på NU-sidan visas en sektion “Dags för årsrapportering” som i sin tur visar en lista med de rapportpliktiga anläggningarna och huruvida de årsrapporterats för föregående år.

Följ instruktionerna nedan:

 1. Gå till huvudfliken NU i Mobigo Desktop
 2. Se till att följande sektioner på Kyl, Kyla-vyn på NU-sidan är hanterade:
  – Felaktig aggregatinfomation
  – Uppdatera årsrapportplikt på aggregat
  – Uppdatera årsrapportplikt på anläggningar

 3. Gå till Kyl, huvudfliken Kyla och tryck på knappen Årsrapportering längst ner till vänster på sidan.
 4. Ange vilket år som ska årsrapporteras (som standard står den inställd på föregående år)
 5. Filtera om så önskas fram enbart de anläggningar som man angivit ska årsrapporteras (på fliken Fler uppgifter på Anläggningskortet).
 6. Välj om så önskas att enbart visa de anläggningar som är kvar att årsrapportera (dvs de som man ännu inte skapat en årsrapport till).
 7. Markera den eller de anläggningar som önskas årsrapporteras (Varje rad i listan motsvarar en anläggning).
 8. Önskar man skriva ut årsrapporterna samtidigt så kan man ange detta med kryssrutan längst ner till vänster.
 9. Tryck på knappen Skapa årsrapporter.
 10. Om man valt att skriva ut årsrapporten och den periodiska läcksökningen inte utförts korrekt under året som varit, så visas nu en varning för de aktuella aggregaten. Varningarna visas också med röda rader på aggregatförteckningen.
 11. I utskriftsfönstret som visas med årsrapporten har en rapport skapats och lagt till de aggregat som är förbockade för årsrapportering (på Fler uppgifter på Aggregatkortet). I rapportdelen har det räknats ihop den totala köldmediemängden för de aggregat som finns med på aggregatförteckningen, samt sammanställt hur mycket köldmediemängd som fyllts på och tappats av under det gångna året.
 12. Korrigera eventuella varningar enligt instruktionerna på sektionen för vanliga frågor på Kyl-modul innan årsrapporten skrivs ut.
 13. Årsrapporten hamnar som ett dokument på anläggningen. Årsrapporten kan bla öppnas genom att högerklicka på anläggningen i listan och välja Öppna årsrapport.
 14. Efter utskrift journalförs årsrapporterna genom att trycka på knappen Journalför årsrapporter (årsrapporterna arkiveras då som pdf:er. Journalföring görs för att “låsa” alla värden på rapporten oavsett om aggregaten förändras eller anläggningen byter ägare etc.
Se även