Arbetsgång

Arbetsgången eller flöde följer nedanstående:

 1. Anläggningar läggs upp på objektvyn i Mobigo.
 2. Till varje anläggning läggs aggregat upp.
 3. Ett avtal läggs upp för anläggningen på avtalsfliken där en uppdragsmall skapas för den periodiska läcksökningen. Uppdragsmallen prepareras med Kyl, Läckagekontroll-dokument och Kyl, Kontrollrapport för läckage-dokument. Nya uppdrag för periodisk läcksökning skapas med automatik en tid i förväg.
 4. Uppdragen fördelas till en tekniker som åtgärdar uppdragen och fyller i dokumenten.
 5. När uppdragen återrapporteras, indikeras det på en sektion på NU-sidan om det finns Kyl, Kontrollrapport för läckage skapade där man angivit att det krävs uppföljande läckagekontroll.
 6. Uppföljande läckagekontrolls-uppdrag skapas och fördelas till önskad tekniker.
 7. Nya serviceuppdrag och akuta uppdrag skapas manuellt i Mobigo, och återrapporteras med bifogade dokument av typen Kyl, Läckagekontroll och Kyl, Kontrollrapport för läckage. Om köldmedium fyllts på eller tappats av, måste detta registreras på dokumentet Kyl, Läckagekontroll.
 8. Nya köldmedietransaktioner skapas vid import av dokumenten Kyl, Läckagekontroll på fliken Kyla.
 9. Inköp av köldmedium registreras på fliken Kyla i Mobigo Desktop.
 10. Köldmedieförbrukningen stäms regelbundet av genom att gå till Lagerboken och kontrollera köldmedieförbrukningen under en viss period för respektive köldmedium. Om det vid inventeringstillfällen, aktuellt lager inte stämmer med vad man registrerat, kan man lägga in lagerjusteringar.
 11. Vid tillsynsmannens besök skriver man ut kvartalsrapporten/sammanställningen över köldmedieförbrukningen (vilket utgår från köldmedietransaktionslistan).
 12. Efter avslutat kalenderår, utför man årsrapportering genom att på fliken Kyla, trycka på knappen Årsrapportering. Markera de anläggningar som önskas årsrapporteras och tryck på knappen skapa årsrapporter. På förhandsgranskningen kan rapporterna skrivas ut eller skickas som PDF:er direkt till kund. Efter utförd årsrapportering journalförs årsrapporterna och återfinns därefter som pdf:er på fliken dokument under respektive anläggning.