Anläggnings- och aggregatregister

  1. På fliken objekt, läggs anläggningarna upp under respektive operatör.
  2. På anläggningarna ska Årsrapportplikt anges på fliken Fler uppgifter (behövs för att enkelt kunna plocka fram de anläggningar som ska årsrapporteras i Årsrapporteringsfunktionen). Årsrapportplikten på anläggningarna justeras lämpligen på i Kyl-vyn på NU-sidan där man automatiskt får förslag på de anläggningar som bör justeras. Viktigt är även att ange anläggningens fastighetsbeteckning för att få med detta på myndighetspapper.
  3. Under respektive anläggning läggs därefter aggregaten upp. På ett aggregat måste köldmedietypen, mängd och kod anges. Kategorin måste anges till Kyla på aggregatet för att kunna läggas till på aggregatförteckningar med automatik. Namnet bör anges enbart med beteckningen (tex KM1). För att aggregatet ska komma med på årsrapporterna måste dessutom Årsrapport bockas för. Notera att enbart aggregat som innehåller 5 ton CO2e eller mer behöver årsrapporteras, samt att enbart anläggningar med totalt 14 ton CO2e eller mer ska årsrapporteras. På Kyl, Kyla-vyn på NU-sidan visas en sektion med en lista över de aggregat som har felaktig information på mängd, köldmedietyp och kod. Vidare visas på NU-sidan även en lista med de aggregat som bör justeras med avseende på årsrapportplikt. På fliken fler uppgifter finns också ett fält Övertagen PLS som används för att ange att man tagit över den periodiska läcksökningen från något annat företag. Detta fält används som utgångspunkt om det saknas Kyl, Kontrollrapport för läckage av typen periodisk läcksökning eller installation för det aktuella aggregatet. Därmed slipper man felmeddelande om att periodisk läcksökning saknas t ex när man årsrapporterar