Kylmodulen

Kyl-modulen till Mobigo är en tilläggsmodul för de företag som servar och installerar kylmaskiner.

Fram till 2009 krävdes en ackreditering från Swedac för att få jobba med kylmaskiner som innehåller köldmedium. Sedan 2009 är detta ersatt med en certifiering, men fortfarande gäller samma krav på rapportering, periodisk kontroll och dokumentation.

Förutom att dokumentera köldmediehanteringen på kylmaskinerna man jobbar med, så ska anläggningarna årsrapporteras till miljöförvaltningarna. Ansvaret för årsrapporteringen ligger egentligen på operatörerna av kylanläggningarna, men i många fall blir det i praktiken kyl-företagen som sköter detta för operatörernas räkning. Att missa en rapport till miljöförvaltningen eller att lämna felaktiga uppgifter kan straffas med vite för operatören. Kyl-modulen till Mobigo hjälper kyl-företagen att hålla koll på köldmediehanteringen samt dokumentationen som krävs. I samband med att uppdrag rapporteras för service, installationer, konverteringar och periodiska kontroller, fyller man i protokoll med uppgifterna som krävs (framförallt Kyl, Kontrollrapport för läckage och Kyl, Läckagekontroll). Dessa uppgifter används sedan för att få ut årsrapporter, lagerbok, köldmediesammanställning och annan dokumentation som behövs.