Mobigo Körjournal

Information

Mobigo körjournal hämtar upp information från er externa Elektroniska Körjournal och skapar tid- och körjournalsposter i Mobigo. För närvarande stödjer vi leverantörerna TelliQ och Dialect.
Ta kontakt med din Mobigopartner om du vill veta mer eller beställa Mobigo Körjournal.

Installation

1) Ladda ner och aktivera modulen i Mobigo Setup.
2) Sätt rätt behörigheter till de två Mobigo körjournal-verktygen under Inställningar – Systeminställningar – Avancerat – Behörighet

Konfiguration

Aktivera kopplingen genom att gå in på Verktyg – Mobigo Körjournal – Körjournal inställningar. Här väljer du vilken tidstyp du vill att körjournalsposterna ska hamna på i Mobigo. Det är bara tidstyper som är av typen “Resurstid” som visas i inställningarna. Vi rekommenderar även att man använder en enhet som representerar tid på tidtypen. Till exempel “tim”.

Epost-adressen som är kopplad till användaren som kör bilen i måste även ligga på en användare i Mobigo för att journalposten ska placeras på rätt ställe.

Användning

För att läsa in posterna från körjournalen väljer man Verktyg – Mobigo Körjournal – Hämta körjournalposter. Man bör göra detta med periodisk eller schemalagd automatik. Detta ställer man in under Inställningar – Systeminställningar – Avancerad – Autom. Modulanrop. När posterna är inlästa till Mobigo hamnar dessa under tidfliken på rätta användare.

Användaren kommer att finna sina registrerade körtider med koppling till rätt resurs i vyn “Tidrapport” i Mobigo Mobile. Där finns också möjligheten att koppla körtiden till uppdrag och göra eventuella justeringar, t ex start- och stopptid, faktureras eller ej, specifikation, körd sträcka et c. Man kan också ta bort en tidpost, och den kommer inte att skapas igen.