Import av leverantörsföljesedlar


 

Om tjänsten

Tjänsten Import av leverantörsföljesedlar använder EDI för att överföra leverantörsföljesedlar. Genom att följesedeln skickas elektroniskt in i Mobigo hamnar artiklarna direkt in under aktuellt uppdrag som färdiga materialrader. Allt du gör, är att ange ditt uppdragsnummer när du gör din beställning hos leverantören.

Mobigo kan läsa in följande information till materialraden från följesedeln:

 • Uppdragsnummer
 • Artikelnummer
 • Artikelnamn
 • Antal
 • Enhet
 • Inköpspris
 • Leveransdatum
 • Användare
 • Leverantörens ordernummer

 

Beställning

För att kunna läsa in elektroniska följesedlar i Mobigo måste du beställa tjänsten hos Erisma. Är du intresserad av tjänsten, gå till intresseanmälan eller beställ direkt via din Mobigopartner. Du kommer efter beställningen få information om hur du gör för att även aktivera elektroniska följesedlar hos din leverantör.

Mobigo har stöd för att läsa in elektroniska fakturor från följande leverantörer:

 • Ahlsell
 • Alcadon
 • Dahl
 • Elektroskandia
 • Elgross’n
 • Elkedjan
 • Lundagrossisten
 • Moel
 • Onninen Finland
 • Onninen Sverige
 • Selga
 • Solar
 • Storel
 • VVS Centrum
 • (nya kopplingar tillkommer löpande)

Installation

När Erisma och din leverantör har bekräftat beställningen ska du installera EDI-modulen i Mobigo. Läs mer om det här.
 

Konfiguration

Se här för information hur du konfigurerar modulen innan du kan läsa in din första elektroniska följesedel.
 

Användning

När installation och konfigurering är på plats, så är du redo att börja läsa in elektroniska följesedlar. Inläsningen sker från NU-sidan och sektionen EDI-bevakning:

Klicka på Uppdatera för att läsa in följesedlar för en leverantör eller Uppdatera alla för att läsa in från samtliga leverantörer. Mobigo läser sen in en följesedel i taget och om all data från leverantören är korrekt så läses materialraderna automatiskt in till angivet uppdrag. Om uppdragsnummer på följesedeln är felaktigt eller saknas måste du åtgärda det för att följesedeln ska läsas in. Läs mer om det under avsnittet Felhantering.
 

Felhantering

Vi rekommenderar att du har som vana att titta på NU-sidan och EDI-bevakningen för att åtgärda inläsningsfel. Detta då inläsningen av följesedlar stannar upp och inte fortsätter förrän felen är åtgärdade. Uppstår ett fel vid inläsningen så har du möjlighet att antingen åtgärda felet eller hoppa över inläsningen av den följesedeln:

 • Uppdragsnummer saknas eller är felaktigt
  Klicka på Åtgärda fel. Fältet för uppdragsnummer nu rödmarkerat eftersom uppdragsnummer skickat av leverantörer saknas eller är felaktigt. Ange eller välj korrekt uppdrag och klicka sen på Läs in.
 • Filen kan inte behandlas på grund av felaktigt format
  Följesedelnsformat är av någon anledning inte enligt angiven standard så Mobigo kan inte läsa in den. Klicka på Flytta till: Ej hanterade EDI-filer för att fortsätta inläsningen av övriga följesedlar. Kontakta sen din leverantör och be dem skicka om den felaktiga följesedeln.