Integration Fortnox

Information

Du har möjlighet att importera kunder, artiklar och prislistor från Fortnox. Samt exportera uppdrag i Mobigo till order eller faktura i Fortnox, med tillhörande tider och material. Vissa fältkopplingar kan du själv styra medan andra är fasta i integrationen.

 

Konfiguration

Läs först under Konfiguration om du inte redan har konfigurerat Fortnoxmodulen.

 

Funktioner
 • Export/Import – Import av kunder, artiklar och prislistor samt export av uppdrag till order eller faktura.
 • Kundexport – Kunddata från Mobigo uppdateras inte i Fortnox när du exporterar ett uppdrag. Istället gör Mobigo ett uppslag mot uppdragets kund (kunden måste sen tidigare finnas i Fortnox annars exporteras inte uppdraget) och använder den kunddata som finns i Fortnox på ordern/fakturan. Detta gäller även fälten “Vår referens” och “Er referens”.
 • Fältlängd – Max 1052 tecken för fältet “Åtgärdstext” följer med till ordern i Fortnox. Detta eftersom Fortnox ej tillåter mer. Vid fler tecken klipps åtgärdstexten.
Importera Kunder
 1. Starta Mobigo Desktop.
 2. Navigera till Kundfliken.
 3. Navigera till Inställningar > Koppla Kundregister.
 4. Kryssa i Kunder (översta raden).
 5. I listvalet till höger välj Fortnox kundimport.
 6. Vill du göra några inställningar trycker du på bredvid listvalet.
 7. Tryck på Kör för att starta importen.
 8. Klart, kunder i Fortnox har nu importeras till Mobigo.
Importera Artiklar

Vid en första inläsning av stora artikelregister rekommenderar Fortnox att man istället använder import från textfil.

 1. Starta Mobigo Desktop.
 2. Navigera till Artikelfliken.
 3. Navigera till Inställningar > Koppla Artikelregister.
 4. Kryssa i Artiklar (översta raden).
 5. I listvalet till höger välj Fortnox artikelimport.
 6. Vill du göra några inställningar trycker du på bredvid listvalet.
 7. Tryck på Kör för att starta importen.
 8. Klart, artiklar och prislistor har nu importerats till Mobigo.
Exportera Uppdrag
 1. Starta Mobigo Desktop.
 2. Navigera till Uppdragsfliken.
 3. Markera de uppdrag du vill exportera.
 4. Tryck på Exportknappen (grön pil uppe till vänster).
 5. Markera Fortnox uppdragsexport i exportrutan som öppnas.
 6. Tryck på Exportera knappen till höger.
 7. Klart, uppdraget har nu exporterats till order eller faktura i Fortnox.